Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Shao huang tai hou]

邵皇太后﹐明成化人﹐女﹐昌化人(今浙江臨安)。名媛詩緯初編有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Shao huang tai hou

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 邵皇太后 Shao huang tai hou ]
名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本
Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 邵皇太后 Shao huang tai hou )
[ remarks and biographies on 邵皇太后 Shao huang tai hou ]
茂陵孝惠皇太后邵氏[略傳] Maoling Xiaohui huang tai hou Shao shi [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 王端淑 Wang Duanshu

[show texts (1 texts)]

( Back )