Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wu Xinghuan]

吳星環﹐道光人﹐女﹐字吟僊﹐上元人(今江蘇南京)

Search the China Biographical Database for further information on Wu Xinghuan

[show details]

[hide texts]
Writings of 吳星環 Wu Xinghuan﹕
In 澹蘜軒詩初稿﹕四卷﹐詞﹕一卷(清張䌌英撰)。道光二十年(1840)刻本。 Dan ju xuan shi chu gao : 4 juan, ci : 1 juan (by Zhang Qieying, Qing dynasty)
詩 shi: 吳星環題詞: Wu Xinghuan ti ci 題詞2.6a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )