Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhou Tianlin]

周天麟(1834-?)﹐男﹐字石君﹐丹徒人(今江蘇丹徒)。Related Materials: 著有 著有《水流雲在館詞鈔》八卷。清人詞話 下[2012]、《晚晴簃詩匯·卷一六八》有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Zhou Tianlin

[show details]

[hide texts]
Writings of 周天麟 Zhou Tianlin﹕
In 冷吟仙舘詩稿﹕八卷﹐詩餘一卷﹐文存一卷(淸左錫嘉撰)。淸光緖辛卯(1891)刻本。 Leng yin xian guan shi gao: 8 juan, shi yu 1 juan, wen cun 1 juan (by Zuo Xijia, Qing dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 周天麟序: Zhou Tianlin xu 序.3a
詞 ci: 滿江紅: Man jiang hong 附錄.29b
In 月樓琴語: 一卷(清蕭恆貞撰)。清光緒十七年(1891)石印本 Yue lou qin yu: 1 juan (by Xiao Hengzhen, Qing Dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 序: Xu 周天麟序1a
3 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )