Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wang Xi]

王曦(1796-1847)﹐男﹐字季旭﹐號鹿門﹐太倉人(今江蘇太倉)。Related Materials: 著有 《鹿門詞》《東海記》。《中國古代戲曲文學辭典》有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Wang Xi

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 王曦 Wang Xi ]
澹蘜軒詩初稿﹕四卷﹐詞﹕一卷(清張䌌英撰)。道光二十年(1840)刻本。
Dan ju xuan shi chu gao : 4 juan, ci : 1 juan (by Zhang Qieying, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 王曦 Wang Xi )
鄰雲友月之居詩初稿:四卷(清張紈英撰)。道光二十九年(1849)刻本
Lin yun you yue zhi ju shi chu gao:4 juan (by Zhang Wanying, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 王曦 Wang Xi )
[ Correspondence, etc. ]
秋夜懷家大人 Qiu ye huai jia da ren  作者﹕王采蘋 Wang Caiping
對月懷家大人 Dui yue huai jia da ren  作者﹕王采蘋 Wang Caiping
答夫子次仲遠弟韻 Da fu zi ci Zhongyuan di yun  作者﹕張紈英 Zhang Wanying
古歌和夫子(三首) Gu ge he fu zi (san shou)  作者﹕張紈英 Zhang Wanying
碪聲同夫子作 Zhen sheng tong fu zi zuo  作者﹕張紈英 Zhang Wanying
新秋和夫子 Xin qiu he fu zi  作者﹕張紈英 Zhang Wanying
遣婢碧芹赴聊城旅邸侍夫子以詩送之并寄夫子(四首) Qian bi Biqin fu Liaocheng lü di shi fu zi yi shi song zhi bing ji fu zi (si shou)  作者﹕張紈英 Zhang Wanying
和夫子過無錫憶先姑俞孺人 He fu zi guo Wuxi yi xian gu Yu ru ren  作者﹕張紈英 Zhang Wanying
和夫子等虎邱次韻 He fu zi deng Huqiu ci yun  作者﹕張紈英 Zhang Wanying
和夫子泊胥門 He fu zi bo Xumen  作者﹕張紈英 Zhang Wanying
和夫子夜泊橫林見懷即寄杭州旅舍 He fu zi ye bo Henglin jian huai ji ji Hangzhou lü she  作者﹕張紈英 Zhang Wanying
寄夫子杭州 Ji fu zi Hangzhou  作者﹕張紈英 Zhang Wanying
寄夫子九江 Ji fu zi Jiujiang  作者﹕張紈英 Zhang Wanying
寄夫子九江觀察幕府(四首) Ji fu zi Jiujiang guan cha mu fu (si shou)  作者﹕張紈英 Zhang Wanying
聽雨和夫子次韻(二首) Ting yu he fu zi ci yun (er shou)  作者﹕張紈英 Zhang Wanying
大女采蘋畫蘭夫子題詩次韻(二首) Da nü Caiping hua lan fu zi ti shi ci yun (er shou)  作者﹕張紈英 Zhang Wanying
和夫子(二首) He fu zi (er shou)  作者﹕張紈英 Zhang Wanying
歲暮感懷寄夫子 Sui mu gan huai ji fu zi  作者﹕張紈英 Zhang Wanying

[show texts (18 texts)]

( Back )