Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhao Zhuotong]

趙擢彤﹐清乾隆人﹐男﹐字睦堂﹐萊陽人(今山東萊陽)。中國美術家人名辭典 補遺一編[2007]. 有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Zhao Zhuotong

[show details]

[hide texts]
Writings of 趙擢彤 Zhao Zhuotong﹕
In 清娛閣吟稾﹕六卷(清鮑之蕙撰)。嘉慶16年 [1811]刻本 Qing yu ge yin gao : 6 juan (by Bao Zhihui, Qing dynasty)
詩 shi: 趙擢彤題辭(二首): Zhao Zhuotong ti ci 題辭.2a
In 京江鮑氏三女史詩鈔合刻(清戴燮元輯)。清光緖八年(1882) 刻本。 Jingjiang Bao shi san nü shi shi chao he ke (edited by Dai Xieyuan, Qing dynasty)
詩 shi: 趙擢彤題辭(二首): Zhao Zhuotong ti ci 題辭.1b
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )