Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wu Xiqi]

吳錫麒﹐清乾隆嘉慶道光人﹐男﹐字聖徵﹐號谷人﹐錢塘人(今浙江杭州)

Search the China Biographical Database for further information on Wu Xiqi

[show details]

[hide texts]
Writings of 吳錫麒 Wu Xiqi﹕
In 清娛閣吟稾﹕六卷(清鮑之蕙撰)。嘉慶16年 [1811]刻本 Qing yu ge yin gao : 6 juan (by Bao Zhihui, Qing dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 吳錫麒序: Wu Xiqi xu 吳錫麒序.1a
In 京江鮑氏三女史詩鈔合刻(清戴燮元輯)。清光緖八年(1882) 刻本。 Jingjiang Bao shi san nü shi shi chao he ke (edited by Dai Xieyuan, Qing dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 吳錫麒序: Wu Xiqi xu 序.1a
In 古雪詩鈔:一卷, 續鈔: 一卷, 詩餘:一卷(清楊繼端撰)。清嘉慶十四年(1809)刻本 Gu xue shi chao:1 juan, xu chao:1 juan, shi yu: 1 juan(Yang Jiduan,Qing dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 古雪詩鈔序: Gu xue shi chao xu 1.序.3a
In 寫韻樓詩集: 五卷(清吳瓊仙撰)。道光十二年(1832)刊本 Xie yun lou shi ji: 5 juan (by Wu Qiongxian, Qing dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 寫韻樓遺詩序: Xie yun lou yi shi xu 吳錫麒序1a
In 聽秋軒贈言:三卷(清駱綺蘭輯)。嘉慶元年(1796)句曲駱氏本 Ting qiu xuan zeng yan: 3 juan (by Luo Qilan, Qing dynasty)
詩 shi: 前題(題佩香夫人秋燈課女圖): Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu) 贈言1.10a
5 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )