Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Jiang Tan]

蔣坦(1822-1861)﹐男﹐字平伯﹐號藹卿﹐錢塘人(今浙江杭州)。Related Materials: 著有 《秋燈瑣憶》、《息影庵初存詩》、《集外詩》、《微波集》。杭州全書 西溪雅士 [2012]有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Jiang Tan

[show details]

[hide texts]
Writings of 蔣坦 Jiang Tan﹕
In 慈暉館詩詞草(清阮恩灤撰)。清光緖元年(1875)據咸豐四年(1854)武林沈氏刋本補刋 Ci hui guan shi ci cao (by Ruan Enluan, Qing dynasty)
詩 shi: 蔣坦題辭(二首): Jiang Tan ti ci (Er shou) 題辭.1b
In 三十六芙蓉詩存:一卷, 夢影詞:一卷(清關鍈撰)。咸豐七年(1857)刻本 San shi liu guan fu rong shi cun:1 juan, Meng ying ci:1 juan (by Guan Ying, Qing Dyansty)
詞 ci: 梅子黃時雨﹕雨夜聯句 Mei zi huang shi yu﹕Yu ye lian ju 夢影詞.2b
詞 ci: 綠意: Lü yi 夢影詞.16b
文﹕自序 Wen: Zi xu: 愁鸞集自記: Chou luan ji zi ji 愁鸞集.1a
詩 shi: 悼亡八十首: Dao wang ba shi shou 愁鸞集.1b
詩 shi: 悼亡又八首: Dao wang you ba shou 愁鸞集.9b
詩 shi: 書三十六芙蓉舘詩後(六首): Shu San shi liu fu rong guan shi hou (liu shou) 愁鸞集.11b
詩 shi: 花朝後一日湖上感賦: Hua zhao hou yi ri hu shang gan fu 愁鸞集.12b
詩 shi: 春盡日(二首): Chun jin ri (er shou) 愁鸞集.13a
詩 shi: 今年(二首): Jin nian (er shou) 愁鸞集.13a
詩 shi: 五月一日亡婦百日忌辰賦此焚寄(四首): Wu yue yi ri wang fu bai ri ji chen fu ci fen ji (si shou) 愁鸞集.13b
詩 shi: 出門二十首: Chu men er shi shou 愁鸞集.14a
18 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )