Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Ye Shi Liwan]

葉石禮紈﹐清咸豐同治前後人﹐女﹐字季蘋﹐仁和人(今浙江杭州)

Search the China Biographical Database for further information on Ye Shi Liwan

[show details]

[hide texts]
Writings of 葉石禮紈 Ye Shi Liwan﹕
In 女世說(清嚴蘅撰)。1921年上海聚珍倣宋印書局印本。 Nü shi shuo (by Yan Heng, Qing dynasty)
文﹕引 Wen: Yin: 女世說引: Nü shi shuo yin 引.1a
In 歷代名媛文苑簡編:二卷(民國王秀琴編,胡文楷選訂)。商務印書館民國三十六年(1947)二月初版 Li da ming yuan wen yuan jian bian: 2 juan (edited by Wang Xiuqin, Hu Wenkai, Republican period)
文﹕引 Wen: Yin: 女世說引: Nü shi shuo yin Page 220
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )