Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Jiang Guobang]

蔣國榜(1893-1970)﹐男﹐江寧人(今江蘇南京)

Search the China Biographical Database for further information on Jiang Guobang

[show details]

[hide texts]
Writings of 蔣國榜 Jiang Guobang﹕
In 德風亭初集﹕十三卷(清王貞儀撰)。民國五年(1916)蔣氏[國榜]愼脩書屋校印本。 De feng ting chu ji: 13 juan (by Wang Zhenyi, Qing dynasty)
文﹕傳 Wen: Zhuan: 王貞儀小傳: Wang Zhenyi xiao zhuan 小傳.1a
文﹕跋 Wen: Ba: 德風亭初集跋: De feng ting chu ji ba 跋.1a
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )