Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Duan Youlan]

段友蘭﹐清人﹐男。

Search the China Biographical Database for further information on Duan Youlan

[show details]

[hide texts]
Writings of 段友蘭 Duan Youlan﹕
In 吟香室詩草﹕二卷﹐續刻﹕一卷﹐附刻﹕一卷(清楊蘊輝撰)。清光緒二十三年(1897)刻本。 Yin xiang shi shi cao: 2 juan, xu ke: 1 juan, fu ke: 1 juan (by Yang Yunhui, Qing dynasty)
文﹕題辭 Wen: Ti ci: 段友蘭題詞: Duan Youlan ti ci 題詞: 2b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )