Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Qian Dong]

錢東﹐清乾隆嘉慶人﹐男﹐無錫人(今江蘇無錫)

Search the China Biographical Database for further information on Qian Dong

[show details]

[hide texts]
Writings of 錢東 Qian Dong﹕
In 隨園女弟子詩選﹕六卷(清袁枚輯)。淸嘉慶道光年間(1796-1850)坊刻巾箱本 Suiyuan nü di zi shi xuan: 6 juan (edited by Yuan Mei, Qing dynasty)
文﹕傳 Wen: Zhuan: 附廬元素小傳: Fu Lu Yuansu xiao zhuan 5.15b
In 增註隨園女弟子詩選:六卷(民國謝璿增註)。民國十二(1923)年付印,民國十五(1926)年再版 Zeng zhu Sui yuan nü di zi shi xuan, 6 juan (annotated by Xie Rui, Minguo era)
文﹕傳 Wen: Zhuan: 盧元素小傳 : Lu Yuansu xiao zhuan 卷五.11a
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )