Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhang Baixi]

張百熙(1847-1907)﹐男﹐字冶秋﹐號潛齋﹐又名埜秋﹐長沙人(今湖南長沙)

Search the China Biographical Database for further information on Zhang Baixi

[show details]

[hide texts]
Writings of 張百熙 Zhang Baixi﹕
In 吟香室詩草﹕二卷﹐續刻﹕一卷﹐附刻﹕一卷(清楊蘊輝撰)。清光緒二十三年(1897)刻本。 Yin xiang shi shi cao: 2 juan, xu ke: 1 juan, fu ke: 1 juan (by Yang Yunhui, Qing dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 張百熙序: Zhang Baixi xu 序.6, 1a
In 古歡室集:詩三卷,詞一卷,醫學篇二卷,女學篇一卷,中饋錄一卷(清曽懿撰)。清光緖三十三年(1907)刻本。 Gu huan shi ji: shi 3 juan, ci 1 juan, yi xue pian: 2 juan, nü xue pian 1 juan, zhong kui lu 1 juan (by Zeng Yi, Qing dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 張百熙序: Zhang Baixi xu 女學.序1.2a
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )