Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Chen Yun]

陳芸(1885-1911)﹐女﹐字芸仙﹐號淑宜﹐侯官人(今福建閩侯)。Related Materials: 著有 《小黛軒論詩詩二卷》﹑《陳孝女遺集二卷》。閩侯縣志﹐崑山胡氏書目有著錄。有陳壽彭﹐陳芸﹐陳葒序﹐陳葒跋。

Search the China Biographical Database for further information on Chen Yun

[show details]

[hide texts]
Writings of 陳芸 Chen Yun﹕
In 陳孝女遺集﹕二卷﹔小黛軒論詩詩﹕二卷(清陳芸撰)。民國三年(1914)刻本 Chen xiao nü yi ji: 2 juan; Xiao dai xuan lun shi shi: 2 juan (by Chen Yun, Qing dynasty)
詩 shi: 閨銘: Gui ming 上.1a
詩 shi: 擬西王母吟即用原韻: Ni Xiwangmu yin ji yong yuan yun 上.1a
詩 shi: 秋風辭: Qiu feng ci 上.1b
詩 shi: 擬古四首: Ni gu si shou 上.1b
詩 shi: 箜篌引: Kong hou yin 上.2a
詩 shi: 昭君怨: Zhaojun yuan 上.2b
詩 shi: 結客少年場行: Jie ke shao nian chang xing 上.2b
詩 shi: 女貞木歌: Nü zhen mu ge 上.3a
詩 shi: 秋蘭篇: Qiu lan pian 上.3a
詩 shi: 采菱曲三首: Cai ling qu san shou 上.3a
詩 shi: 子夜四時歌四首: Zi ye si shi ge si shou 上.3b
詩 shi: 陽春曲: Yang chun qu 上.3b
詩 shi: 春江花月夜: Chun jiang hua yue ye 上.3b
詩 shi: 東飛伯勞歌: Dong fei bo lao ge 上.4a
詩 shi: 烏夜啼: Wu ye ti 上.4a
詩 shi: 步虛引: Bu xu yin 上.4b
詩 shi: 破陣樂二首: Po zhen le er shou 上.4b
詩 shi: 桂花曲: Gui hua qu 上.5a
詩 shi: 楊柳枝二首: Yang liu zhi er shou 上.5a
詩 shi: 讀史用陶隱居貧士韻五首: Du shi yong Tao Yin ju pin shi yun wu shou 上.5b
詩 shi: 隨家慈觀文筆山: Sui jia ci guan Wenbi Shan 上.6a
詩 shi: 隨伯舅姨母登烏石山: Sui bo jiu yi mu deng Wushi Shan 上.6b
詩 shi: 寄家嚴上海: Ji jia yan Shanghai 上.7a
詩 shi: 莫愁湖: Mochou Hu 上.7a
詩 shi: 隨兩大人謁孝陵: Sui liang da ren ye Xiao ling 上.7b
詩 shi: 題汪小韞自然好學齋集: Ti Wang Xiaoyun Zi ran hao xue zhai ji 上.7b
詩 shi: 隨家慈登粵秀山: Sui jia ci deng Yuexiu Shan 上.8a
詩 shi: 寄姨母: Ji yi mu 上.8b
詩 shi: 隨家慈觀十剎海荷花: Sui jia ci guan Shicha Hai he hua 上.9a
詩 shi: 題徐小淑絡緯集: Ti Xu Xiaoshu Luo wei ji 上.9a
詩 shi: 題沈宛君伊人思集: Ti Shen Wanjun Yi ren si ji 上.9b
詩 shi: 家慈命題畫幅四首: Jia ci ming ti hua fu si shou 上.10a
詩 shi: 春閨月: Chun gui yue 下.1a
詩 shi: 紀夢: Ji meng 下.1a
1558 poem(s) (Page 1 of 32)<< | < | > | >> New Search

( Back )