Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Gao Xueyuan]

高學沅﹐清嘉慶同治人﹐男﹐仁和人(今浙江杭州)

Search the China Biographical Database for further information on Gao Xueyuan

[show details]

[hide texts]
Writings of 高學沅 Gao Xueyuan﹕
In 翠螺閣詩詞稾﹕五卷﹐附舞鏡集﹕一卷(清凌祉媛撰)。清咸豐四年(1854)刻本。 Cui luo ge shi ci gao: 5 juan, fu wu jing ji: 1 juan (by Ling Zhiyuan, Qing dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 高學沅序言: Gao Xueyuan xu yan 序.1a
In 澹宜書屋詩草:二卷(清高鳳樓撰)。道光二十七年(1847)刊本 Danyi shu wu shi cao:2 juan (by Gao Fenglou, Qing Dynasty)
文﹕跋 Wen: Ba: 跋: Ba 2.25a
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )