Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Fang Mengshi]

方孟式(1584-1639)﹐女﹐字如耀﹐桐城人(今安徽桐城)。Related Materials: 著有 紉蘭閣集八卷﹐紉蘭閣詩集十四卷。明史藝文志﹐列朝詩集﹐龍眠風雅﹐小黛軒論詩詩,名媛詩緯初編有著錄。有鄭氏﹐吳慧鏡﹐方維儀﹐吳應賓﹐陸夢龍﹐方孔炤﹐晉安孫門鄭氏﹐吳慧鏡﹐張秉文﹐張英序﹐蔣秉雍跋。

Search the China Biographical Database for further information on Fang Mengshi

[show details]

[hide texts]
Writings of 方孟式 Fang Mengshi﹕
In 名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本 Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty)
詩 shi: 五雜組: Wu za zu 10.2a
詩 shi: 百恩行: Bai en xing 10.2a
詩 shi: 擣衣篇: Dao yi pian 10.3a
詩 shi: 待月: Dai yue 10.3b
詩 shi: 病中思歸: Bing zhong si gui 10.4a
詩 shi: 鷄聲: Ji sheng 10.4a
詩 shi: 待月: Dai yue 10.4a
詩 shi: 懷孀妹: Huai Shuang mei 10.4b
詩 shi: 寄錢夫人: Ji Qian fu ren 10.4b
詩 shi: 寄潛夫弟因歸林下失偶復失寵感懷: Ji Qianfu di yin gui lin xia shi ou fu shi chong gan huai 10.4b
詩 shi: 懷孀妹: Huai Shuang mei 10.5a
詩 shi: 寄盛夫人: Ji Sheng fu ren 10.5a
詩 shi: 野眺: Ye tiao 10.5a
詩 shi: 和夫黃鶴作: He fu huang he zuo 10.5b
詩 shi: 美人思春: Mei ren si chun 10.5b
詩 shi: 夜泊宜城遇雨: Ye bo Yicheng yu yu 10.6a
詩 shi: 寄赤城嬸母: Ji Chicheng shen mu 10.6a
詩 shi: 寄閩中孫夫人: Ji Min zhong Sun fu ren 10.6b
詩 shi: 長安別何姑夫人還里之二: Chang'an bie He gu fu ren huan li zhi er 10.6b
詩 shi: 秋感: Qiu gan 10.6b
詩 shi: 春怨: Chun yuan 10.7a
詩 shi: 秋感: Qiu gan 10.7a
詩 shi: 漢江謠: Han Jiang yao 10.7a
詩 shi: 閱畫: Yue hua 10.7a
詩 shi: 春怨: Chun yuan 10.7b
In 宮閨文選:二十六卷,姓氏小錄 : 一卷(清周壽昌輯訂)。道光二十六年(1846)開雕 Gong gui wen xuan: 26 juan, Xing shi xiao lu: 1 juan (edited by Zhou Shouchang)
詩 shi: 秋興: Qiu xing 19.9a
詩 shi: 寄盛夫人: Ji Sheng fu ren 20.11a
In 奩詩泐補:二卷,奩泐續補:三卷(清范端昂輯)。1955年胡氏復寫本 Lian shi le bu:2 juan, Lian le xu bu:2 juan(by Fan Duanang, Qing dynasty)
詩 shi: 題柳: Ti liu 續補卷六3a
In 歷代名媛書簡:八卷(民國王秀琴編集,胡文楷選訂)。商務印書館發行, 中華民國三十年(1941)四月初版 Li dai ming yuan shu jian: 8 juan (Compiled by Wang Xiuqin and edited by Hu Wenkai, Republican period)
文﹕書信 Wen: Shu xin: 讀徐媛詩與妹維儀: Du Xu Yuan shi yu mei Weiyi Page 136
In 歷代名媛文苑簡編:二卷(民國王秀琴編,胡文楷選訂)。商務印書館民國三十六年(1947)二月初版 Li da ming yuan wen yuan jian bian: 2 juan (edited by Wang Xiuqin, Hu Wenkai, Republican period)
文﹕序 Wen: Xu: 清芬閣集序: Qing fen ge ji xu Page 55
文﹕序 Wen: Xu: 輓吳宜人詩序: Wan Wu yi ren shi xu Page 55
27 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )