Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhao Qinglan]

趙慶瀾﹐清道光咸豐人﹐男﹐字笛樓﹐仁和人(今浙江杭州)

Search the China Biographical Database for further information on Zhao Qinglan

[show details]

[hide texts]
Writings of 趙慶瀾 Zhao Qinglan﹕
In 翠螺閣詩詞稾﹕五卷﹐附舞鏡集﹕一卷(清凌祉媛撰)。清咸豐四年(1854)刻本。 Cui luo ge shi ci gao: 5 juan, fu wu jing ji: 1 juan (by Ling Zhiyuan, Qing dynasty)
詞 ci: [趙慶瀾題詞]齊天樂: [Zhao Qinglan ti ci] Qi tian le 題辭.16b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )