Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Xia Qianwen]

夏蒨雯﹐清道光咸豐人﹐女﹐字耦鄰﹐仁和人(今浙江杭州)。(徐乃昌)閨秀詞鈔有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Xia Qianwen

[show details]

[hide texts]
Writings of 夏蒨雯 Xia Qianwen﹕
In 翠螺閣詩詞稾﹕五卷﹐附舞鏡集﹕一卷(清凌祉媛撰)。清咸豐四年(1854)刻本。 Cui luo ge shi ci gao: 5 juan, fu wu jing ji: 1 juan (by Ling Zhiyuan, Qing dynasty)
詞 ci: [夏蒨雯題詞]金縷曲﹕次集中吊銀瓶井韻 [Xia Qianwen ti ci] Jin lü qu﹕Ci ji zhong diao yin ping jing yun 題辭.4a
In 閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。 Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
詞 ci: 金縷曲﹕次集中吊銀屏井韻 Jin lü qu﹕Ci ji zhong diao Yin ping jing yun 15.12b
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )