Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Xu Jiayi]

許嘉儀(d. 1879)﹐女﹐字仙圃﹐華亭人(今上海松江)。Related Materials: 著有 天風珮韻軒草二卷詩餘一卷。崑山胡氏書目﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔有著錄。有陳寶﹐黃景洛序﹐方鍾琇﹐方濬﹐湯淑因﹐吳唐林﹐徐衡志題辭﹐湯世熙跋。

Search the China Biographical Database for further information on Xu Jiayi

[show details]

[hide texts]
Writings of 許嘉儀 Xu Jiayi﹕
In 閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。 Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
詞 ci: 聲聲慢﹕白桃花 Sheng sheng man﹕Bai tao hua 12.18a
詞 ci: 徵招﹕為袁薇生題隨園餞別圖圖作展重陽會為先貞愍公手筆 Zheng zhao﹕Wei Yuan Weisheng ti Suiyuan jian bie tu tu zuo zhan chong yang hui wei xian Zhenmin gong shou bi 12.18b
詞 ci: 一剪梅﹕懷閨友 Yi jian mei﹕Huai gui you 12.18b
In 閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本 Gui xiu zheng shi zai xu ji
詩 shi: 水仙: shui xian 四上.62a
詩 shi: 梅: mei 四上.62b
詩 shi: 秋花: qiu hua 四上.62b
詩 shi: 病起登樓感賦: bing qi deng lou gan fu 四上.62b
詩 shi: 晚眺: wan tiao 四上.63a
詩 shi: 舟行欲雨: zhou xing yu yu 四上.63b
詩 shi: 寒甚憶外: han shen yi wai 四上.63b
詩 shi: 學詩: xue shi 四上.63b
詩 shi: 秋暮感作: qiu mu gan zuo 四上.64a
In 天風佩韻軒草:二卷, 附天風佩韻軒詩餘(清許嘉儀撰)。清光緒十三年(1887) 木活字本 Tian feng pei yun xuan cao: 2 juan, fu Tian feng pei yun xuan shi yu: 1 juan (by Xu Jiayi, Qing dynasty)
詩 shi: 歌風臺: Ge feng tai 1.1a
詩 shi: 雜詩: Za shi 1.1a
詩 shi: 姑蘇台: Gu su tai 1.1b
詩 shi: 朱仙鎮懷古和作: Zhu xian zhen huai gu he zuo 1.1b
詩 shi: 項王: Xiang wang 1.2a
詩 shi: 題月廊香夢圖有序: Ti Yue lang xiang meng tu you xu 1.2a
詩 shi: 放歌: Fang ge 1.3a
詩 shi: 遙夜: Yao ye 1.3b
詩 shi: 七夕後夜: Qi xi hou ye 1.3b
詩 shi: 秋思效徐昌榖體: Qiu si xiao Xü Changgu ti 1.4a
詩 shi: 漢高祖: Han gao zu 1.4a
詩 shi: 又題項王: You ti Xiang wang 1.4b
詩 shi: 憶故鄉風物同張浣蘭話舊時有詩送昆季還鄉應試: Yi gu xiang feng wu tong Zhang Huanlan hua jiu shi you shi song kun ji huan xiang ying shi 1.4b
詩 shi: 題愛蓮圖(二首): Ti Ai lian tu(er shou) 1.5a
詩 shi: 感賦: Gan fu 1.5a
詩 shi: 七夕立秋: Qi xi li qiu 1.5b
詩 shi: 水仙: Shui xian 1.5b
詩 shi: 梅: Mei 1.6a
詩 shi: 題玉人和月折梅花圖: Ti Yü ren he yue zhe mei hua tu 1.6a
詩 shi: 有感: You gan 1.6a
詩 shi: 秋海棠(二首): Qiu hai tang(er shou) 1.6b
詩 shi: (秋海棠)又題: (Qiu hai tang)You ti 1.6b
詩 shi: 金川門(三首): Jin chuan men(san shou) 1.7a
詩 shi: 暴雨: Bao yü 1.7a
190 poem(s) (Page 1 of 4)<< | < | > | >> New Search

( Back )