Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Tan Xihong]

譚錫洪(fl.1830)﹐男﹐字梅臣﹐南豐人(今江西南豐)

Search the China Biographical Database for further information on Tan Xihong

[show details]

[hide texts]
Writings of 譚錫洪 Tan Xihong﹕
In 茶香閣遺草﹕二卷(清黃婉璚撰)。清道光十年(1830)刻本。 Cha xiang ge yi cao: 2 juan (by Huang Wanqiong, Qing dynasty)
詩 shi: 譚錫洪題辭 : Tan Xihong ti ci 題詞.12b
文﹕書信 Wen: Shu xin: 梅臣復虎癡函: Meichen fu Huchi han 2.24a
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )