Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wanyan Miaolianbao]

完顏妙蓮保(1821-1861)﹐女﹐滿族﹐字錦香﹐長白人。Related Materials: 著有 《賜綺閣詩稿》。名媛詩話﹐國朝閨秀正始續集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Wanyan Miaolianbao

[show details]

[hide texts]
Writings of 完顏妙蓮保 Wanyan Miaolianbao﹕
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
文﹕引 Wen: Yin: 完顏妙蓮保小引: Wanyan Miaolianbao xiao yin 小引.1a
In 閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本 Gui xiu zheng shi zai xu ji
詩 shi: 丁酉二月赴蒙特賜紅綢二卷翠花二對恭紀: Ding you er yue fu Meng te ci hong chou er juan cui hua er dui gong ji 三.6a
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )