Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Mao shi (Lu Chen mu)]

茅氏(陸宸母)﹐明人﹐女﹐太倉州人(今江蘇太倉)。古今女史﹐名媛彙詩﹐名媛詩歸,名媛詩緯初編有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Mao shi (Lu Chen mu)

[show details]

[hide texts]
Writings of 茅氏(陸宸母) Mao shi (Lu Chen mu)﹕
In 古今女史﹕十二卷﹐詩集﹕八卷﹐附姓氏字里詳節﹕一卷(明趙世杰輯)。明崇禎(1628-1644)問奇閣刻本 Gu jin nü shi: 12 juan, shi ji: 8 juan, fu Xing shi zi li xiang jie: 1 juan (edited by Zhao shijie, Ming dynasty)
詩 shi: 賣廢宅: Mai fei zhai 6.22b
In 名媛彙詩﹕二十卷(明鄭文昂編)。張正岳明泰昌元年(1620)刻本。 Ming yuan hui shi: 20 juan (by Zheng Wenang, Ming dynasty)
詩 shi: 賣廢宅: Mai fei zhai 12.6a
In 名媛詩歸﹕三十六卷(鍾惺點次)。明末(1621-1644)刻本 Ming yuan shi gui: 36 juan (edited by Zhong Xing, Ming dynasty)
詩 shi: 賣廢宅 : Mai fei zhai 26.6b
In 名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本 Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty)
詩 shi: 賣廢宅: Mai fei zhai 3.18a
4 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )