Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhao Hede]

趙合德﹐漢成帝人﹐女﹐又名趙昭儀﹐長安人(今陝西西安)。古今女史﹐名媛尺牘﹐宮閨文選有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Zhao Hede

[show details]

[hide texts]
Writings of 趙合德 Zhao Hede﹕
In 名媛尺牘(清靜寄東軒輯)。清雍正乾隆(1722-1795)刻本 Ming yuan chi du (by Jingji Dongxuan, Qing dynasty)
文﹕上書 Wen: Shang shu: 上姊后書: Shang zi hou shu 1.3a
In 宮閨文選:二十六卷,姓氏小錄 : 一卷(清周壽昌輯訂)。道光二十六年(1846)開雕 Gong gui wen xuan: 26 juan, Xing shi xiao lu: 1 juan (edited by Zhou Shouchang)
文﹕牋 Wen: Jian: 上趙皇后牋: Shang Zhao huanghou jian 6.4b
文﹕牋 Wen: Jian: 復上趙皇后牋: Fu shang Zhao huanghou jian 6.5a
In 歷代婦女書信:一卷(民國程餘齋編注)。上海長風書店出版, 中華華民國三十六年九月初版 Li dai fu nü shu xin: 1 juan (Compiled by Cheng Yuzhai, Republican period)
文﹕書信 Wen: Shu xin: 賀趙皇后正位書: He Zhao huanghou zheng wei shu Page 27
文﹕書信 Wen: Shu xin: 再賀趙皇后正位書: Zai he Zhao huanghou zheng wei shu Page 28
5 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )