Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Shen Jue]

沈瑴﹐清嘉慶咸豐年間人﹐女﹐字采石﹐嘉興人(今浙江嘉興)。Related Materials: 著有 畫理齋集﹐白雲洞天詩。崑山胡氏書目﹐嘉興府志﹐販書偶記﹐小黛軒論詩詩﹐閩川閨秀詩話有著錄。有《畫理齋集》陳文述﹐潘奕雋﹐錢栻序;《白雲洞天詩》吳清鵬,劉翊泰,祝淳嘏,祝同治,阮享仲,祝躍雲序﹐《畫理齋集》張安吉﹐汪學浩跋。

Search the China Biographical Database for further information on Shen Jue

[hide details]
[ Individual collections in this database authored by 沈瑴 Shen Jue ]
白雲洞天詩藁:一卷(清沈瑴撰)。咸豐元年(1851)刻本
Bai yun dong tian shi gao:1 juan (by Shen Jue, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 沈瑴 Shen Jue )
[ anthologies in this database containing works by 沈瑴 Shen Jue ]
閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本
Gui xiu zheng shi zai xu ji
- (All texts in this collection authored by 沈瑴 Shen Jue )
[ remarks and biographies on 沈瑴 Shen Jue ]
《歷代婦女著作考》 P. 370 著錄 作者: 胡文楷
論沈瑴詩 Lun Shen Jue shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
沈瑴 Shen Jue  作者/Author﹕ 梁章鉅 Liang Zhangju
[ Correspondence, etc. ]
青玉案 Qing yu an  作者﹕吳藻 Wu Zao
喝火令 He huo ling  作者﹕吳藻 Wu Zao
丙戌春沈采石為予作鄧尉探梅圖吳蘋香為製樂府走筆奉謝即送蘋香歸錢塘 Bing xu chun Shen Caishi wei yu zuo Dengwei tan mei tu Wu Pingxiang wei zhi yue fu zou bi feng xie ji song Pingxiang gui Qiantang  作者﹕張襄 Zhang Xiang
青玉案 Qing yu an  作者﹕吳藻 Wu Zao
喝火令 He huo ling  作者﹕吳藻 Wu Zao
題沈采石夫人畫理齋詩集 Ti Shen Caishi fu ren Hua li zhai shi ji  作者﹕汪端 Wang Duan
題采石夫人白雲洞天圖(三首) Ti Caishi fu ren Bai yun dong tian tu (san shou)  作者﹕汪端 Wang Duan
題采石夫人春山圖(二首) Ti Caishi fu ren Chun shan tu (er shou)  作者﹕汪端 Wang Duan
題采石畫蜨 Ti Caishi hua die  作者﹕汪端 Wang Duan
輓采石夫人即題讀畫圖後 Wan Caishi fu ren ji ti Du hua tu hou  作者﹕汪端 Wang Duan

[show texts (107 texts)]

( Back )