Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yao Zhifeng]

姚志鳳﹐清末民初人﹐男﹐常熟人(今江蘇常熟)

Search the China Biographical Database for further information on Yao Zhifeng

[show details]

[hide texts]
Writings of 姚志鳳 Yao Zhifeng﹕
In 南湘室詩草﹕一卷﹐詩餘﹕一卷(姚倩、姚茞撰)。1915年日本排印本。 Nan xiang shi shi cao: 1 juan; shi yu, 1 juan (by Yao Qian, Yao Chai)
詩 shi: 原作(二首): Yuan zuo 45
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )