Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Lu Qian]

陸蒨(?-1853)﹐女﹐字芝仙﹐陽湖人(今江蘇常州)。Related Materials: 著有 《倩影樓遺詞一卷》《倩影樓遺稿一卷》。販書偶記﹐閨籍經眼錄﹐小檀欒室彙刻百家閨秀詞﹐小黛軒論詩詩﹐閨秀詞話有著錄。有魏謙升,程曽洛,程秉釗,方紀堂序;張應昌,盧朝棟,楊錦雯,金繩武,吳藻,趙我佩,徐德惠,康發祥,袁錦,吳鴻勛,洪瑞文題辭﹐洪本燿,金繩武跋。

Search the China Biographical Database for further information on Lu Qian

[show details]

[hide texts]
Writings of 陸蒨 Lu Qian﹕
In 翠螺閣詩詞稾﹕五卷﹐附舞鏡集﹕一卷(清凌祉媛撰)。清咸豐四年(1854)刻本。 Cui luo ge shi ci gao: 5 juan, fu wu jing ji: 1 juan (by Ling Zhiyuan, Qing dynasty)
詞 ci: [陸蒨題詞]乳燕飛: [Lu Qian ti ci] Ru yan fei 題辭.3b
In 小檀欒室彙刻閨秀詞﹕十集一百種一百卷(清徐乃昌輯)。清光緒二十二年(1896)南陵徐氏刻本。 Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci: 10 ji 100 zhong 100 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
詞 ci: 如夢令﹕月下憶許佩蘭 Ru meng ling﹕Yue xia yi Xu Peilan 倩影樓遺詞.1a
詞 ci: 百字令﹕別感 Bai zi ling﹕Bie gan 倩影樓遺詞.1a
詞 ci: 風入松﹕寄淑貞姉 Feng ru song﹕Ji Shuzhen zi 倩影樓遺詞.1b
詞 ci: 賣花聲: Mai hua sheng 倩影樓遺詞.1b
詞 ci: 惜分飛﹕送別 Xi fen fei﹕Song bie 倩影樓遺詞.2a
詞 ci: 柳長春: Liu chang chun 倩影樓遺詞.2a
詞 ci: 清平樂: Qing ping le 倩影樓遺詞.2a
詞 ci: 月底修簫譜﹕贈女郎秀貞 Yue di xiu xiao pu﹕Zeng nü lang Xiuzhen 倩影樓遺詞.2b
詞 ci: 早春怨﹕自題拈花小影 Zao chun yuan﹕Zi ti nian hua xiao ying 倩影樓遺詞.2b
詞 ci: 蝶戀花: Die lian hua 倩影樓遺詞.3a
詞 ci: 高陽臺﹕藏珠三妹出指甲見贈卻寄 Gao yang tai﹕Cangzhu san mei chu zhi jia jian zeng que ji 倩影樓遺詞.3a
詞 ci: 十六字令: Shi liu zi ling 倩影樓遺詞.3b
詞 ci: 黃金縷﹕折槑仕女圖 Huang jin lü﹕Zhe mei shi nü tu 倩影樓遺詞.3b
詞 ci: 醉花陰: Zui hua yin 倩影樓遺詞.3b
詞 ci: 宴西園: Yan xi yuan 倩影樓遺詞.4a
詞 ci: 南浦月﹕聞杜鵑 Nan pu yue﹕Wen du juan 倩影樓遺詞.4a
詞 ci: 高陽臺﹕題金韵僊汪玉卿評花僊館合詞 Gao yang tai﹕Ti Jin Yunxian Wang Yuqing Ping hua xian guan he ci 倩影樓遺詞.4a
詞 ci: 玉蝴蝶﹕舟中 Yu hu die﹕Zhou zhong 倩影樓遺詞.4b
詞 ci: 天仙子: Tian xian zi 倩影樓遺詞.5a
詞 ci: 眉峰碧﹕病中與淑貞大姉夜諙 Mei feng bi﹕Bing zhong yu Shuzhen da zi ye hua 倩影樓遺詞.5a
詞 ci: 孤鴈兒﹕送大姉歸甯 Gu yan er﹕Song da zi gui ning 倩影樓遺詞.5b
詞 ci: 長亭怨慢: Chang ting yuan man 倩影樓遺詞.5b
詞 ci: 蝶戀花: Die lian hua 倩影樓遺詞.6a
詞 ci: 錦纏道: Jin chan dao 倩影樓遺詞.6a
詞 ci: 卷珠簾: Juan zhu lian 倩影樓遺詞.6b
詞 ci: 月華清﹕院中木 Yue hua qing﹕Yuan zhong muxiang sheng kai yong hua lian ci yun pu zhi 倩影樓遺詞.6b
詞 ci: 江城梅花引﹕送春 Jiang cheng mei hua yin﹕Song chun 倩影樓遺詞.7a
詞 ci: 滿庭芳﹕題周次軒離恨詩草 Man ting fang﹕Ti Zhou Cixuan Li hen shi cao 倩影樓遺詞.7a
詞 ci: 慶春澤﹕題趙篴廔玉扇唫 Qing chun ze﹕Ti Zhao Dilou yu shan yin 倩影樓遺詞.7b
詞 ci: 風入松﹕讀阮媚川慈暉館遺集書後 Feng ru song﹕Du Ruan Meichuan ci hui guan yi ji shu hou 倩影樓遺詞.7b
詞 ci: 金縷曲﹕題淩芷沅翠羅閣遺稿 Jin lü qu﹕Ti Ling Zhiyuan Cui luo ge yi gao 倩影樓遺詞.8a
詞 ci: 洞仙歌﹕題茶夢盫詞 Dong xian ge﹕Ti Cha meng an ci 倩影樓遺詞.8b
詞 ci: 高陽臺﹕自題綠窗聽雨圖 Gao yang tai﹕Zi ti Lü chuang ting yu tu 倩影樓遺詞.8b
詞 ci: 一剪梅﹕次外子見寄原均 Yi jian mei﹕Ci wai zi jian ji yuan yun 倩影樓遺詞.9a
詞 ci: 蝶戀花: Die lian hua 倩影樓遺詞.9a
詞 ci: 風入松﹕中秋無月 Feng ru song﹕Zhong qiu wu yue 倩影樓遺詞.9b
詞 ci: 凄凉犯﹕月 Qi liang fan﹕Yue 倩影樓遺詞.9b
詞 ci: 倦尋芳﹕周暖姝夫人招吳蘋香暨余集大滌山房登致爽臺眺望湖上諸山即席賦謝 Juan xun fang﹕Zhou Nuanshu fu ren zhao Wu Pingxiang ji yu ji Da di shan fang deng Zhi shuang tai tiao wang hu shang zhu shan ji xi fu xie 倩影樓遺詞.10a
詞 ci: 南浦﹕憶槑 Nan pu﹕Yi mei 倩影樓遺詞.10b
詞 ci: 浪淘沙﹕題魏滋伯攘臂唫 Lang tao sha﹕Ti Wei Zibo Rang bi yin 倩影樓遺詞.10b
詞 ci: 疏影﹕修槑圖為暖姝夫人題 Shu ying﹕Xiu mei tu wei Nuanshu fu ren ti 倩影樓遺詞.11a
In 倩影樓詩稿:一卷;倩影樓詞稿:一卷(清陸蒨撰)。同治二年(1863)皖南洪氏重刊本 Qian ying lou shi gao:1 juan;Qian ying lou ci gao:1 juan (by Lu Qian, Qing Dynasty)
詩 shi: 重九日擬琴言四章: Chong jiu ri ni qin yan si zhang 詩.1a
詩 shi: 漁: Yu 詩.1b
詩 shi: 秋夜次家秋喦兄崇蘭韵: Qiu ye ci jia Qiuyan xiong Chonglan yun 詩.1b
詩 shi: 送別: Song bie 詩.1b
詩 shi: 曉發松門嶺: Xiao fa Songmen ling 詩.1b
詩 shi: 除夕: Chuxi 詩.2a
詩 shi: 不寐: Bu mei 詩.2a
詩 shi: 病中憶故園: Bing zhong yi gu yuan 詩.2a
198 poem(s) (Page 1 of 4)<< | < | > | >> New Search

( Back )