Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Pan Fu]

潘芙﹐清人﹐女。國朝閨秀正始續集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Pan Fu

[show details]

[hide texts]
Writings of 潘芙 Pan Fu﹕
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 祖慈寄示惲太夫人正始集敬賦一律以志哀慕 : Zu ci ji shi Yun tai fu ren Zheng shi ji jing fu yi lü yi zhi ai mu 輓詞.13a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )