Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
蘇若蕙﹐清乾隆至嘉慶間人﹐女﹐字香谷﹐常熟人(今江蘇常熟)。Related Materials: 著有 破愁吟一卷。蘇州府志﹐國朝閨秀正始續集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on

[show details]

[hide texts]
Writings of 蘇若蕙 ﹕
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 冬日即事 : Dong ri ji shi 補遺.19a
In 破愁吟:一卷(清蘇若蕙撰)。清(道光間)抄本 Po chou yin:1 juan(by Su Ruohui, Qing Dynasty)
文﹕自序 Wen: Zi xu: (自序): (Zi xu) 破愁吟.1a
詩 shi: 詠懷八首以六十四卦為領: Yong huai ba shou yi liu shi si gua wei ling 破愁吟.3a
詩 shi: (詠懷八首以六十四卦為領) 其二: (Yong huai ba shou yi liu shi si gua wei ling) qi er 破愁吟.3a
詩 shi: (詠懷八首以六十四卦為領) 其三: (Yong huai ba shou yi liu shi si gua wei ling) qi san 破愁吟.3b
詩 shi: (詠懷八首以六十四卦為領) 其四: (Yong huai ba shou yi liu shi si gua wei ling) qi si 破愁吟.3b
詩 shi: (詠懷八首以六十四卦為領) 其五: (Yong huai ba shou yi liu shi si gua wei ling) qi wu 破愁吟.4a
詩 shi: (詠懷八首以六十四卦為領) 其六: (Yong huai ba shou yi liu shi si gua wei ling) qi liu 破愁吟.4a
詩 shi: (詠懷八首以六十四卦為領) 其七: (Yong huai ba shou yi liu shi si gua wei ling) qi qi 破愁吟.4b
詩 shi: (詠懷八首以六十四卦為領) 其八: (Yong huai ba shou yi liu shi si gua wei ling) qi ba 破愁吟.4b
詩 shi: 讀道書有感 以八音為領: Du dao shu you gan yi ba yin wei ling 破愁吟.5a
詩 shi: 感懷二首以奇門八卦為領: Gan huai er shou yi qi men ba gua wei ling 破愁吟.5a
詩 shi: 病中書感三首: Bing zhong shu gan san shou 破愁吟.5b
詩 shi: 題倚桂雙美圖: Ti yi gui shuang mei tu 破愁吟.6a
詩 shi: 題倚竹美人圖: Ti yi zhu mei ren tu 破愁吟.6b
詩 shi: 春夜偶成: Chun ye ou cheng 破愁吟.6b
詩 shi: 乙卯中秋夜坐喜見月華呈瑞賦以識之: Yi mao zhong qiu ye zuo xi jian yue hua cheng rui fu yi zhi zhi 破愁吟.6b
詩 shi: 客歲甲寅亦見月華未裁吟什虛過良宵今而有作因追賦一律并識其瑞: Ke sui jia yin yi jian yue hua wei cai shi xu guo liang xiao jin er you zuo yin zhui fu yi lü bing zhi qi rui 破愁吟.7a
詩 shi: 和九九消寒詩 甲寅歲作 (九首): He jiu jiu xiao han shi jia yin sui zuo (jiu shou) 破愁吟.7b
詩 shi: 落花六首次三槐閨秀原韻: Luo hua liu shou ci san huai gui xiu yuan yun 破愁吟.8b
詩 shi: 初夏雨晴 以八音為領溪西雞齊啼為韻(二首): Chu xia yu qing yi ba yin wei ling xi xi ji qi ti wei yun (er shou) 破愁吟.9b
詩 shi: 秋日過閨秀李氏村舍: Qiu ri guo gui xiu Li shi cun she 破愁吟.10a
文﹕輓詞 Wen: Wan ci: 追輓溫節母: Zhui wan Wen jie mu 破愁吟.10b
詩 shi: 題諸節婦畧跡: 吳節婦金氏: Ti zhu jie fu lüe ji: Wu jie fu Jin shi 破愁吟.11b
詩 shi: 題諸節婦畧跡: 季節婦錢氏: Ti zhu jie fu lüe ji: Ji jie fu Qian shi 破愁吟.11b
詩 shi: 題諸節婦畧跡: 程節婦王氏: Ti zhu jie fu lüe ji: Cheng jie fu Wang shi 破愁吟.11b
詩 shi: 題諸節婦畧跡: 王節婦侯氏: Ti zhu jie fu lüe ji: Wang jie fu Hou shi 破愁吟.12a
詩 shi: 題諸節婦畧跡: 嚴節婦孔氏: Ti zhu jie fu lüe ji: Yan jie fu Kong shi 破愁吟.12a
詩 shi: 題諸節婦畧跡: 高節婦孔氏高桐英妻: Ti zhu jie fu lüe ji: Gao jie fu Kong shi Gao Tongying qi 破愁吟.12a
詩 shi: 題諸節婦畧跡: 沈節婦彭氏: Ti zhu jie fu lüe ji: Shen jie fu Peng shi 破愁吟.12a
詩 shi: 題諸節婦畧跡: 張節婦曹氏: Ti zhu jie fu lüe ji: Zhang jie fu Cao shi 破愁吟.12b
詩 shi: 題諸節婦畧跡: 程節婦張氏: Ti zhu jie fu lüe ji: Cheng jie fu Zhang shi 破愁吟.12b
詩 shi: 梅魂: Mei hun 破愁吟.13a
詩 shi: 賦得漁婦曉粧波作鏡 限粧字: Fu de yu fu xiao zhuang bo zuo jing xian zhuang zi 破愁吟.13a
詩 shi: 冬日即事: Dong ri ji shi 破愁吟.13b
詩 shi: 咏巳之文房四寶: 秃筆: Yong si zhi wen fang si bao: Tu bi 破愁吟.13b
詩 shi: 咏巳之文房四寶: 舊硯: Yong si zhi wen fang si bao: Jiu yan 破愁吟.13b
43 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )