Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Mengyue]

夢月﹐清人﹐女﹐滿族﹐號四焉主人﹐長白人。Related Materials: 著有 《竹屋詩鈔》。小黛軒論詩詩﹐國朝閨秀正始續集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Mengyue

[show details]

[hide texts]
Writings of 夢月 Mengyue﹕
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 霜淚吟: Shuang lei yin 5.15a
詩 shi: 蒙恩旌表感而成咏: Meng en jing biao gan er cheng yong 5.16a
詩 shi: 甲辰閏月覺春較遲用成一律: Jia chen run yue jue chun jiao chi yong cheng yi lü 5.16b
詩 shi: 憶幼時渡揚子江遇風: Yi you shi du Yangzi Jiang yu feng 5.16b
詩 shi: 責小婢: Ze xiao bi 5.16b
詩 shi: 病中咏: Bing zhong yong 5.17a
詩 shi: 聞廚媼與婢子小語: Wen chu ao yu bi zi xiao yu 5.17a
詩 shi: 楞伽吟: Leng qie yin 5.17b
詩 shi: 憶舊雜詩: Yi jiu za shi 5.17b
詩 shi: 俗謂七夕必雨者雙星之別淚也去歲七夕果雨而今歲不雨偶成一絕: Su wei qi xi bi yu zhe shuang xing zhi bie lei ye qu sui qi xi guo yu er jin sui bu yu ou cheng yi jue 5.18b
10 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )