Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wu Qiongxian]

吳瓊仙(1766-1803)﹐女﹐字珊珊﹐又名子佩﹐吳江人(今江蘇吳江)。Related Materials: 著有 《寫韻樓詩集五卷》﹐《雙巢翡翠閣小札二卷》。蘇州府志﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔﹐國朝閨秀正始續集,隨園女弟子詩選﹐小黛軒論詩詩有著錄。有吳錫麒序﹐郭麐撰小傳﹐洪亮吉撰墓誌銘﹐彭兆蓀撰誄﹐汪玉軫﹐范玉﹐許瓊思﹐高篃題輓﹐徐達源撰行狀﹐龐元徵﹐何明生跋。

Search the China Biographical Database for further information on Wu Qiongxian

[show details]

[hide texts]
Writings of 吳瓊仙 Wu Qiongxian﹕
In 隨園女弟子詩選﹕六卷(清袁枚輯)。淸嘉慶道光年間(1796-1850)坊刻巾箱本 Suiyuan nü di zi shi xuan: 6 juan (edited by Yuan Mei, Qing dynasty)
詩 shi: 春望同外子作: Chun wang tong wai zi zuo 6.1a
詩 shi: 梅花: Mei hua 6.1a
詩 shi: 懷鍾元圃夫人: Huai Zhong Yuanpu fu ren 6.1a
詩 shi: 小齋即事: Xiao zhai ji shi 6.1b
詩 shi: 寄外: Ji wai 6.1b
詩 shi: 梅花: Mei hua 6.1b
詩 shi: 寄妹: Ji mei 6.1b
詩 shi: 絕句: Jue ju 6.1b
詩 shi: 螢: Ying 6.2a
詩 shi: 夏日憶外: Xia ri yi wai 6.2a
詩 shi: 新詠樓之後圃新裁穉竹數叢賦此紀之: Xin yong lou zhi hou pu xin cai zhi zhu shu cong fu ci ji zhi 6.2a
詩 shi: 絕句: Jue ju 6.2a
詩 shi: 寫韻樓對月次外子韻: Xie yun lou dui yue ci wai zi yun 6.2b
詩 shi: 春日送外子之玉峰: Chun ri song wai zi zhi Yufeng 6.2b
詩 shi: 夜坐聞笛: Ye zuo wen di 6.2b
詩 shi: 秋海棠: Qiu hai tang 6.2b
詩 shi: 新詠樓之後圃新裁穉竹數叢賦此紀之: Xin yong lou zhi hou pu xin cai zhi zhu shu cong fu ci ji zhi 6.2b
詩 shi: 同袁麗卿夫人作: Tong Yuan Liqing fu ren zuo 6.3a
詩 shi: 秋夜寄懷夫子: Qiu ye ji huai fu zi 6.3a
詩 shi: 遇述: Yu shu 6.3a
詩 shi: 寫韻樓對月次外子韻: Xie yun lou dui yue ci wai zi yun 6.3a
詩 shi: 自君之出矣: Zi jun zhi chu yi 6.3b
詩 shi: 秋夜寄懷夫子: Qiu ye ji huai fu zi 6.3b
詩 shi: 哭金纖纖夫人﹙二首﹚: Ku Jin Xianxian fu ren 6.3b
詩 shi: 曉渡太湖: Xiao du Tai Hu 6.3b
詩 shi: 晚眺: Wan tiao 6.4a
詩 shi: 哭四妹: Ku si mei 6.4a
詩 shi: 姑蘇道中具瓣香弔纖纖夫人不果感賦﹙二首﹚: Gusu dao zhong ju ban xiang diao Xianxian fu ren bu guo gan fu 6.4a
詩 shi: 曉渡太湖: Xiao du Tai Hu 6.4a
詩 shi: 晚眺: Wan tiao 6.4b
詩 shi: 次韻奉酬袁湘: Ci yun feng chou Yuan Xiangmei 6.4b
詩 shi: 題江南春卷子同麗卿作﹙二首﹚: Ti Jiang nan chun juan zi tong Liqing zuo 6.4b
詩 shi: 夏夜坐月: Xia ye zuo yue 6.5a
詩 shi: 郭頻伽題寫樓詩稿次韻奉酬: Guo Pinjia ti xie lou shi gao ci yun feng chou 6.5a
詩 shi: 題陳秋史亭角尋詩圖﹙二首﹚: Ti Chen Qiushi Ting jiao xun shi tu 6.5a
詩 shi: 客歲朱鐵門見題寫韻樓詩草病久未答今春鐵門同頻伽過訪山民因次元韻奉呈﹙二首﹚: Ke sui Zhu Tiemen jian ti Xie yun lou shi cao bing jiu wei da jin chun Tiemen tong Pinjia guo fang shan min yin ci yuan yun feng cheng 6.5b
詩 shi: 題袁秋卿夫人繡餘吟稿: Ti Yuan Qiuqing fu ren Xiu yu yin gao 6.5b
詩 shi: 隨園先生枉過里門出十三女弟子湖樓請業圖命題賦呈﹙三首﹚: Suiyuan xian sheng wang guo li men chu shi san nü di zi Hu lou qing ye tu ming ti fu cheng 6.6a
詩 shi: 謝隨園先生賜物:閨秀吟詩之墨: Xie Suiyuan xian sheng ci wu: Gui xiu yin shi zhi mo 6.6a
詩 shi: 謝隨園先生賜物:繡帕: Xie Suiyuan xian sheng ci wu: Xiu pa 6.6b
詩 shi: 謝隨園先生賜物:繡枕: Xie Suiyuan xian sheng ci wu: Xiu zhen 6.6b
詩 shi: 謝隨園先生賜物:羅褶: Xie Suiyuan xian sheng ci wu: Luo zhe 6.6b
詩 shi: 病起寄呈隨園先生﹙三首﹚: Bing qi ji cheng Suiyuan xian sheng 6.6b
詩 shi: 題惜芳女士月地花天圖冊用隨園先生韻: Ti Xifang nü shi Yue di hua tian tu ce yong Suiyuan xian sheng yun 6.6b
詩 shi: 花落賦示外子: Hua luo fu shi wai zi 6.7a
詩 shi: 病起寄呈隨園先生﹙三首﹚: Bing qi ji cheng Suiyuan xian sheng 6.7a
詩 shi: 夏日曉起: Xia ri xiao qi 6.7a
詩 shi: 對月: Dui yue 6.7b
358 poem(s) (Page 1 of 8)<< | < | > | >> New Search

( Back )