Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Mao Huifang]

茅慧芳﹐清人﹐女﹐丹徒人(今江蘇丹徒)。國朝閨秀正始續集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Mao Huifang

[show details]

[hide texts]
Writings of 茅慧芳 Mao Huifang﹕
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 土牆為風雨所壞: Tu qiang wei feng yu suo huai 3.16b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )