Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wu Zongai]

吳宗愛(1650-1674)﹐女﹐字絳雪﹐永康人(今浙江永康)。Related Materials: 著有 《絳雪詩鈔二卷》。清史稿藝文志﹐清史稿列女傳﹐小黛軒論詩詩,名媛詩緯初編有著錄。有長安散人﹐吳廷康﹐秦緗業﹐許楣序﹐陳其泰﹐希元跋。

Search the China Biographical Database for further information on Wu Zongai

[show details]

[hide texts]
Writings of 吳宗愛 Wu Zongai﹕
In 徐烈婦詩鈔﹕二卷﹐附吳絳雪年譜﹕一卷(清吳宗愛撰)。清光緒元年(1875)雲鶴仙館刻本。 Xu lie fu shi chao: 2 juan, fu Wu Jiangxue nian pu:1 juan (by Wu Zongai, Qing dynasty)
詩 shi: 題晴湖春泛圖: Ti Qing hu chun fan tu 1.1a
詩 shi: 夜坐同素聞作: Ye zuo tong Suwen zuo 1.1b
詩 shi: 喜晤素聞: Xi wu Suwen 1.1b
詩 shi: 遲素聞不至: Chi Suwen bu zhi 1.1b
詩 shi: 夜坐同素聞作: Ye zuo tong Suwen zuo 1.2a
詩 shi: 題畫: Ti hua 1.2a
詩 shi: 回文閨詠: Hui wen gui yong 1.2a
詩 shi: 春日即事和素聞: Chun ri ji shi he Suwen 1.2a
詩 shi: 題畫: Ti hua 1.2b
詩 shi: 秋夜偶成: Qiu ye ou cheng 1.2b
詩 shi: 春閨寄和祁修嫣女史: Chun gui ji he Qi Xiuyan nü shi 1.3a
詩 shi: 訪淨因: Fang Jingyin 1.3b
詩 shi: 春閨寄和祁修嫣女史: Chun gui ji he Qi Xiuyan nü shi 1.3b
詩 shi: 訪淨因: Fang Jingyin 1.4a
詩 shi: 舊宮人: Jiu gong ren 1.4a
詩 shi: 招素聞以詩代柬: Zhao Suwen yi shi dai jian 1.4a
詩 shi: 春曉寄二姊: Chun xiao ji er zi 1.4b
詩 shi: 呈章年丈: Cheng Zhang nian zhang 1.4b
詩 shi: 疊前韻再呈章年丈: Die qian yun zai cheng Zhang nian zhang 1.5a
詩 shi: 寄賀李蒙泉世兄新入詞垣: Ji he Li Mengquan shi xiong xin ru ci yuan 1.5a
詩 shi: 將從秀水至嵊縣別素聞: Jiang cong Xiushui zhi Sheng Xian bie Suwen 1.5b
詩 shi: 渡江: Du jiang 1.5b
詩 shi: 齋居雜詠: Zhai ju za yong 1.6a
詩 shi: 渡江: Du jiang 1.6a
詩 shi: 越州途中﹙二首﹚: Yuezhou tu zhong 1.6a
詩 shi: 采菱歌﹙二首﹚: Cai ling ge 1.6b
詩 shi: 齋居雜詠: Zhai ju za yong 1.6b
詩 shi: 王駙馬園林: Wang fu ma yuan lin 1.7a
詩 shi: 答西泠女史寄詩﹙二首﹚: Da xi ling nü shi ji shi 1.7a
詩 shi: 七夕: Qi xi 1.7a
詩 shi: 暮秋感懷: Mu qiu gan huai 1.7b
詩 shi: 答西泠女史寄詩﹙二首﹚: Da xi ling nü shi ji shi 1.7b
詩 shi: 春日有懷素聞: Chun ri you huai Suwen 1.8a
詩 shi: 寄素聞: Ji Suwen 1.8a
詩 shi: 剡溪商氏諸昆季以春日宴會詩見示因題其後: Shanxi Shang shi zhu kun ji yi chun ri yan hui shi jian shi yin ti qi hou 1.8a
詩 shi: 春日有懷素聞: Chun ri you huai Suwen 1.8b
詩 shi: 彈琴: Tan qin 1.8b
詩 shi: 題素聞山水小幅: Ti Suwen shan shui xiao fu 1.8b
詩 shi: 寄和淨因: Ji he Jingyin 1.9a
詩 shi: 暮春漫興寄素聞: Mu chun man xing ji Suwen 1.9a
詩 shi: 上家挺菴先生: Shang jia Ting'an xian sheng 1.9a
詩 shi: 賣花人: Mai hua ren 1.9b
詩 shi: 題畫: Ti hua 1.9b
詩 shi: 賣餳客: Mai xing ke 1.9b
詩 shi: 暮春漫興寄素聞: Mu chun man xing ji Suwen 1.9b
詩 shi: 賣餳客: Mai xing ke 1.10a
詩 shi: 芭蕉: Ba jiao 1.10a
131 poem(s) (Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search

( Back )