Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Xu Youfen]

徐幼芬﹐清人﹐女﹐江都人(今江蘇揚州)。國朝閨秀正始續集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Xu Youfen

[show details]

[hide texts]
Writings of 徐幼芬 Xu Youfen﹕
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 春日: Chun ri 2.6b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )