Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Poem [Ting song lou yi gao ba]

Wen: Ba
Author: 王照圓 Wang Zhaoyuan
Appears in: Li da ming yuan wen yuan jian bian: 2 juan (edited by Wang Xiuqin, Hu Wenkai, Republican period)
Page images:

(PRINT FRIENDLY VERSION)
歷代名媛文苑簡編:二卷(民國王秀琴編,胡文楷選訂)。商務印書館民國三十六年(1947)二月初版

Page : Page 218
click
for
larger
image
歷代名媛文苑簡編:二卷(民國王秀琴編,胡文楷選訂)。商務印書館民國三十六年(1947)二月初版

Page : Page 217
click
for
larger
image
Back

( New Search )