Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Poem [Yi zhi wu zhang yue zhi er ren min jin er hou du yong jie bu yu shen er chu hua jing er wei yi wu bu rou jia bai gui zhi dian shang ke mo ye si yan zhi dian bu ke wei ye qi liu zhang yue wu yi you yan wu yue gou yi mo men zhen she yan bu ke shi yi wu yan bu chou wu de bu bao hui yu peng you shu min xiao zi zi sun mian mian wan min mi bu cheng qi qi zhang yue shi er you si jun zi ji rou er yan bu xia you qian xiang zai er shi shang bu kui yu wu lou wu yue bu xian mo yu yun gou shen zhi ge si bu ke duo si shen ke yi si]

Wen: Wen
Author: 陳爾士 Chen Ershi
Appears in: Ting song lou yi gao: 4 juan (by Chen Ershi, Qing dynasty)
Page images:

(PRINT FRIENDLY VERSION)
聽松樓遺稿: 四卷(清陳爾士撰)。道光元年辛巳(1821)刊本

Page : 卷一7b
click
for
larger
image
聽松樓遺稿: 四卷(清陳爾士撰)。道光元年辛巳(1821)刊本

Page : 卷一7a
click
for
larger
image
Back

( New Search )