Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Poem [Shi Zhou nan Ge qin ge zhi qin xi yi yu zhong gu wei ye qi qi huang niao yu fei ji yu guan mu qi ming jie jie ge zhi qin xi yi yu zhong gu wei ye mo mo shi yi shi huo wei chi wei xi fu zhi wu yi yan gao shi shi yan gao yan gui bo wu wo si bo huan wo yi he huan he fou gui ning fu mu]

Wen: Wen
Author: 陳爾士 Chen Ershi
Appears in: Ting song lou yi gao: 4 juan (by Chen Ershi, Qing dynasty)
Page images:

(PRINT FRIENDLY VERSION)
聽松樓遺稿: 四卷(清陳爾士撰)。道光元年辛巳(1821)刊本

Page : 卷一3b
click
for
larger
image
聽松樓遺稿: 四卷(清陳爾士撰)。道光元年辛巳(1821)刊本

Page : 卷一3a
click
for
larger
image
Back

( New Search )