Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Poem [Shou yi zhai ke chuang bi ji]

Wen: Xu
Author: 金捧閶 Jin Pengchang
Appears in: Lin xia ya yin ji: 5 zhong (edited by Mao Jun, Qing dynasty): Qiu shui xuan shi ci ji: 1 juan
Page images:

(PRINT FRIENDLY VERSION)
林下雅音集﹕五種(淸冒俊輯) : 秋水軒詩詞集: 一卷。淸光緖十年(1884)刻本。

Page : 6b
click
for
larger
image
林下雅音集﹕五種(淸冒俊輯) : 秋水軒詩詞集: 一卷。淸光緖十年(1884)刻本。

Page : 6a
click
for
larger
image
林下雅音集﹕五種(淸冒俊輯) : 秋水軒詩詞集: 一卷。淸光緖十年(1884)刻本。

Page : 5b
click
for
larger
image
林下雅音集﹕五種(淸冒俊輯) : 秋水軒詩詞集: 一卷。淸光緖十年(1884)刻本。

Page : 5a
click
for
larger
image
Back

( New Search )