Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Poem [Sun Weiyin qi Wang ru ren mu zhi ming]

Wen: Mu zhi ming
Author: 袁枚 Yuan Mei
Appears in: Lin xia ya yin ji: 5 zhong (edited by Mao Jun, Qing dynasty): Chang li ge ji: 1 juan
Page images:

(PRINT FRIENDLY VERSION)
林下雅音集﹕五種(淸冒俊輯) : 長離閣集: 一卷。淸光緖十年(1884)刻本。

Page : 墓志銘.2b
click
for
larger
image
林下雅音集﹕五種(淸冒俊輯) : 長離閣集: 一卷。淸光緖十年(1884)刻本。

Page : 墓志銘.2a
click
for
larger
image
林下雅音集﹕五種(淸冒俊輯) : 長離閣集: 一卷。淸光緖十年(1884)刻本。

Page : 墓志銘.1b
click
for
larger
image
林下雅音集﹕五種(淸冒俊輯) : 長離閣集: 一卷。淸光緖十年(1884)刻本。

Page : 墓志銘.1a
click
for
larger
image
Back

( New Search )