Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

古今女史﹕十二卷﹐詩集﹕八卷﹐附姓氏字里詳節﹕一卷(明趙世杰輯)。明崇禎(1628-1644)問奇閣刻本
Gu jin nü shi: 12 juan, shi ji: 8 juan, fu Xing shi zi li xiang jie: 1 juan (edited by Zhao shijie, Ming dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (734 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
遣使宣詔幸上苑 Qian shi xuan zhao xing Shang yuan詩 五言絕句 shi 五言絕句武則天 Wu Zetian4.1a
如意曲 Ru yi qu詩 樂府 shi 樂府武則天 Wu Zetian5.1a
同太平公主遊九龍潭 Tong Taiping gong zhu you Jiulong Tan詩 五言律詩 shi 五言律詩武則天 Wu Zetian7.1b
大周新譯大方廣佛華嚴經序 Da Zhou xin yi Da fang guang fo hua yan jing xu文﹕序 Wen: Xu 武則天 Wu Zetian3.3a
臣範序 Chen fan xu文﹕序 Wen: Xu 武則天 Wu Zetian3.10a
請從封禪表 Qing cong feng shan biao文﹕表 Wen: Biao 武則天 Wu Zetian5.3a
請為母服三年喪表 Qing wei mu fu san nian sang biao文﹕表 Wen: Biao 武則天 Wu Zetian5.5a
徵史德義赴都詔 Zheng shi de yi fu du zhao文﹕詔 Wen: Zhao 武則天 Wu Zetian7.8a
勞益州大都督府長史姚璹璽書 Lao Yizhou da du du fu zhang shi Yao Shouxi shu文﹕璽書 Wen: Xi shu 武則天 Wu Zetian7.12a
蘇氏織錦迴文記 Su shi zhi jin hui wen ji文﹕記 Wen: Ji 武則天 Wu Zetian10.1a
九鼎銘 Jiu ding ming文﹕銘 Wen: Ming 武則天 Wu Zetian10.19a
唐高宗天皇大帝哀冊文 Tang Gaozong tian huang da di ai ce wen文﹕哀策文 Wen: Ai ce wen 武則天 Wu Zetian11.1a
游嵩山 You Song Shan詩 五言古詩 shi 五言古詩武則天 Wu Zetian2.18a
13 items (Page 1 of 1)New Search