Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Jiang shi (Lu Meng qi)]

蔣氏(陸濛妻)﹐唐人﹐女。古今女史﹐名媛彙詩﹐名媛詩歸有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Jiang shi (Lu Meng qi)

[show details]

[show texts (5 texts)]

( Back )