Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wang shi (Liu He qi)]

王氏(劉和妻)﹐晉人﹐女。古今女史﹐名媛彙詩﹐名媛詩歸﹐宮閨文選有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Wang shi (Liu He qi)

[show details]

[show texts (6 texts)]

( Back )