Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

蘭雪軒詩(Nansŏrhŏn si) (朝鮮許蘭雪撰)。朝鮮(1608?)刻本。
Lan xue xuan shi (Nansŏrhŏn si) (by Xu Lanxue, Korea)

View digitized version

Bibliographic information

Full text at Chinese Text Project

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
蘭雪軒詩(Nansŏrhŏn si)封面 Lan xue xuan shi (Nansŏrhŏn si) feng mian 封頁
蘭雪齋詩集小引 Lan xue zhai shi ji xiao yin文﹕引 Wen: Yin 朱之蕃 Zhu Zhifan小引.1a
蘭雪軒集題辭 Lan xue xuan ji ti ci文﹕題辭 Wen: Ti ci 梁有䄹 Liang Younian題辭.1a
蘭雪軒詩 Lan xue xuan shi 1a
少年行 Shao nian xing詩 五言古詩 shi 五言古詩許景樊 Xu Jingfan1a
感遇 Gan yu詩 五言古詩 shi 五言古詩許景樊 Xu Jingfan1a
又[感遇] You [Gan yu]詩 五言古詩 shi 五言古詩許景樊 Xu Jingfan1b
又[感遇] You [Gan yu]詩 五言古詩 shi 五言古詩許景樊 Xu Jingfan1b
又[感遇] You [Gan yu]詩 五言古詩 shi 五言古詩許景樊 Xu Jingfan1b
哭子 Ku zi詩 五言古詩 shi 五言古詩許景樊 Xu Jingfan2a
遣興(八首) Qian xing詩 五言古詩 shi 五言古詩許景樊 Xu Jingfan2a
寄荷谷 Ji Hegu詩 五言古詩 shi 五言古詩許景樊 Xu Jingfan3b
洞仙謠 Dong xian yao詩 七言古詩 shi 七言古詩許景樊 Xu Jingfan3b
染指鳳仙花歌 Ran zhi feng xian hua ge詩 七言古詩 shi 七言古詩許景樊 Xu Jingfan4a
望仙謠 Wang xian yao詩 七言古詩 shi 七言古詩許景樊 Xu Jingfan4a
湘絃謠 Xiang xian yao詩 七言古詩 shi 七言古詩許景樊 Xu Jingfan4b
四時詞春 Si shi ci chun詩 七言古詩 shi 七言古詩許景樊 Xu Jingfan5a
四時詞夏 Si shi ci xia詩 七言古詩 shi 七言古詩許景樊 Xu Jingfan5b
四時詞秋 Si shi ci qiu詩 七言古詩 shi 七言古詩許景樊 Xu Jingfan5b
四時詞冬 Si shi ci dong詩 七言古詩 shi 七言古詩許景樊 Xu Jingfan6a
出塞曲(二首) Chu sai qu詩 五言律詩 shi 五言律詩許景樊 Xu Jingfan6b
效李義山體(二首) Xiao Li Yishan ti詩 五言律詩 shi 五言律詩許景樊 Xu Jingfan7a
效沈亞之體(二首) Xiao Shen Yazhi ti詩 五言律詩 shi 五言律詩許景樊 Xu Jingfan7a
寄女伴 Ji nü ban詩 五言律詩 shi 五言律詩許景樊 Xu Jingfan7b
送荷谷謫甲山 Song Hegu zhe Jia Shan詩 五言律詩 shi 五言律詩許景樊 Xu Jingfan7b
春日有懷 Chun ri you huai詩 七言律詩 shi 七言律詩許景樊 Xu Jingfan8a
次仲氏見星庵韻(二首) Ci Zhong shi Jian xing an yun詩 七言律詩 shi 七言律詩許景樊 Xu Jingfan8a
宿慈壽宮贈女冠 Su Ci shou gong zeng nü guan詩 七言律詩 shi 七言律詩許景樊 Xu Jingfan8b
夢作 Meng zuo詩 七言律詩 shi 七言律詩許景樊 Xu Jingfan9a
次仲氏高原望高臺韻(四首) Ci Zhong shi Gao yuan wang gao tai yun詩 七言律詩 shi 七言律詩許景樊 Xu Jingfan9a
送宮人入道 Song gong ren ru dao詩 七言律詩 shi 七言律詩許景樊 Xu Jingfan10a
題沈孟鈞中溟風雨圖 Ti Shen Mengjun Zhong ming feng yu tu詩 七言律詩 shi 七言律詩許景樊 Xu Jingfan10a
皇帝有事天壇 Huang di you shi tian tan詩 七言律詩 shi 七言律詩許景樊 Xu Jingfan10b
次孫內翰北里韻 Ci Sun Neihan Bei li yun詩 七言律詩 shi 七言律詩許景樊 Xu Jingfan10b
築城怨(二首) Zhu cheng yuan詩 五言絕句 shi 五言絕句許景樊 Xu Jingfan11a
莫愁樂(二首) Mo chou le詩 五言絕句 shi 五言絕句許景樊 Xu Jingfan11a
貧女吟(三首) Pin nü yin詩 五言絕句 shi 五言絕句許景樊 Xu Jingfan11b
效崔國輔體(三首) Xiao Cui Guofu ti詩 五言絕句 shi 五言絕句許景樊 Xu Jingfan11b
長干行(二首) Chang gan xing詩 五言絕句 shi 五言絕句許景樊 Xu Jingfan12a
江南曲(五首) Jiang nan qu詩 五言絕句 shi 五言絕句許景樊 Xu Jingfan12a
賈客詞(三首) Gu ke ci詩 五言絕句 shi 五言絕句許景樊 Xu Jingfan13a
相逢行(二首) Xiang feng xing詩 五言絕句 shi 五言絕句許景樊 Xu Jingfan13a
大堤曲 Da di qu詩 五言絕句 shi 五言絕句許景樊 Xu Jingfan13b
步虛詞(二首) Bu xu ci詩 七言絕句 shi 七言絕句許景樊 Xu Jingfan13b
青樓曲 Qing lou qu詩 七言絕句 shi 七言絕句許景樊 Xu Jingfan14a
塞下曲(五首) Sai xia qu詩 七言絕句 shi 七言絕句許景樊 Xu Jingfan14a
入塞曲(五首) Ru sai qu詩 七言絕句 shi 七言絕句許景樊 Xu Jingfan14b
竹枝詞(四首) Zhu zhi ci詩 七言絕句 shi 七言絕句許景樊 Xu Jingfan15b
西陵行(二首) Xiling xing詩 七言絕句 shi 七言絕句許景樊 Xu Jingfan16a
堤上行 Di shang xing詩 七言絕句 shi 七言絕句許景樊 Xu Jingfan16a
63 items (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search