明淸婦女著作
明淸婦女著作

畹香詩鈔(清張淑撰)。清嘉慶十三年(1808)潛江熊氏刻本。
Wan xiang shi chao (by Zhang Shu, Qing dynasty)

閱讀原著

編目提要

查看全文:中國哲學書電子化計劃

目錄 (36 項記錄)文體詩體作者頁碼
吳芳培序 Wu Fangpei Xu 文﹕序 Wen: Xu 吳芳培 Wu Fangpei序.3b
遣嫁詞送小畹 Qian jia ci song Xiaowan詩 五言古詩 shi 五言古詩張淑 Zhang Shu1a
呈外子 Cheng wai zi詩 五言古詩 shi 五言古詩張淑 Zhang Shu1b
桃村女郎歌 Tao cun nü lang ge 詩 樂府 shi 樂府張淑 Zhang Shu2b
程氏舅母家作 Cheng shi jiu mu jia zuo 詩 五言律詩 shi 五言律詩張淑 Zhang Shu3a
謁先太宜人節烈祠 Ye xian tai yi ren jie lie ci 詩 五言律詩 shi 五言律詩張淑 Zhang Shu3a
懷伯姊二首 Huai bo zi er shou 詩 五言律詩 shi 五言律詩張淑 Zhang Shu3b
賦得溪光自古無人畫 Fu de xi guang zi gu wu ren hua 詩 五言古詩 shi 五言古詩張淑 Zhang Shu3b
賦得秋窻猶曙色 Fu de qiu chuang you shu se詩 五言古詩 shi 五言古詩張淑 Zhang Shu4a
答外舉蒙詩和第一首韻 Da wai ju meng shi he di yi shou yun詩 七言律詩 shi 七言律詩張淑 Zhang Shu4a
壬午十月初二舉蒙詩二首 Ren wu shi yue chu er ju meng shi er shou詩 七言律詩 shi 七言律詩熊寶泰 Xiong Baotai4b
贈外二首 Zeng wai er shou詩 七言律詩 shi 七言律詩張淑 Zhang Shu5a
夏日偶成二首 Xia ri ou cheng er shou詩 七言律詩 shi 七言律詩張淑 Zhang Shu5a
自題詩稿後 Zi ti shi gao hou詩 七言律詩 shi 七言律詩張淑 Zhang Shu5b
寄大姒時從宦朝城 Ji da si shi cong huan Chaocheng詩 五言絕句 shi 五言絕句張淑 Zhang Shu5b
三姪蘊萃喜闢佛詩以勗之 San zhi Yuncui xi pi fo shi yi xu zhi zhi詩 五言絕句 shi 五言絕句張淑 Zhang Shu5b
池上作 Chi shang zuo詩 七言律詩 shi 七言律詩張淑 Zhang Shu6a
題外竹林獨坐圖小照二首 Ti wai Zhu lin du zuo tu xiao zhao er shou詩 七言絕句 shi 七言絕句張淑 Zhang Shu6a
詠燭剪二首 Yong zhu jian er shou詩 七言絕句 shi 七言絕句張淑 Zhang Shu6b
詠挑燈杖二首 Yong tiao deng zhang er shou詩 七言絕句 shi 七言絕句張淑 Zhang Shu6b
哭姐兒 Ku jie er詩 七言絕句 shi 七言絕句張淑 Zhang Shu7a
詠護花鈴 Yong hu hua ling詩 七言絕句 shi 七言絕句張淑 Zhang Shu7a
讀顏氏家訓 Du Yan shi jia xun詩 七言律詩 shi 七言律詩張淑 Zhang Shu7a
悼任安人 Dao Ren an ren詩 七言絕句 shi 七言絕句張淑 Zhang Shu7b
過余忠宣公祠 Guo Yu Zhongxuan gong ci xuan gong ci詩 七言絕句 shi 七言絕句張淑 Zhang Shu7b
題白香山詩集後二首 Ti Bai Xiangshan shi ji hou er shou詩 七言絕句 shi 七言絕句張淑 Zhang Shu7b
同外子泛舟由石簰囘灊山 Tong wai zi fan zhou you shi pai hui Qian Shan詩 七言絕句 shi 七言絕句張淑 Zhang Shu8a
梅花女子墓 Mei hua nü zi mu詩 七言絕句 shi 七言絕句張淑 Zhang Shu8a
二喬宅 Er Qiao zhai詩 七言絕句 shi 七言絕句張淑 Zhang Shu8b
讀朱子詩 Du Zhu zi shi詩 七言絕句 shi 七言絕句張淑 Zhang Shu8b
讀宋史 Du Song shi詩 七言絕句 shi 七言絕句張淑 Zhang Shu8b
憶四兒 Yi si er詩 七言絕句 shi 七言絕句張淑 Zhang Shu9a
王紫霞畫蘭花于摺叠扇見寄酬之以詩三首 Wang Zixia hua lan hua yu zhe die shan jian ji chou zhi yi shi san shou詩 七言絕句 shi 七言絕句張淑 Zhang Shu9a
魏堂宿臺兩甥同補博學弟子員時宿臺十一歲 Weitang Sutai liang sheng tong bu bo xue di zi yuan shi Sutai shi yi sui詩 七言絕句 shi 七言絕句張淑 Zhang Shu9b
外自金陵歸二首 Wai zi Jinling gui er shou詩 七言絕句 shi 七言絕句張淑 Zhang Shu9b
兒子象階讀爾雅寄王紫霞二首 Er zi Xiangjie du Er ya ji Wang Zixia er shou詩 七言絕句 shi 七言絕句張淑 Zhang Shu10a
兒子聘婦十齡能作大字 Er zi pin fu shi ling neng zuo da zi詩 七言絕句 shi 七言絕句張淑 Zhang Shu10a
新正作 Xin zheng zuo 詩 七言絕句 shi 七言絕句張淑 Zhang Shu10a
讀項羽傳 Du Xiang Yu zhuan詩 七言絕句 shi 七言絕句張淑 Zhang Shu10b
寄二嫂 Ji er sao詩 七言絕句 shi 七言絕句張淑 Zhang Shu10b
悼小婢阿蓉二首 Dao xiao bi Arong er shou詩 七言絕句 shi 七言絕句張淑 Zhang Shu11a
書外子改名詩後 Shu wai zi gai ming shi hou詩 七言絕句 shi 七言絕句張淑 Zhang Shu11a
改名後感賦四律 Gai ming hou gan fu si lü 詩 七言律詩 shi 七言律詩熊寶泰 Xiong Baotai11b
書外子白頭花燭歌後 Shu wai zi Bai tou hua zhu ge hou詩 七言絕句 shi 七言絕句張淑 Zhang Shu11b
白頭花燭歌 Bai tou hua zhu ge 詩 樂府 shi 樂府熊寶泰 Xiong Baotai12b
戲作一韻詩題童二樹梅花 Xi zuo yi yun shi ti Tong Ershu mei hua詩 七言絕句 shi 七言絕句張淑 Zhang Shu13a
哭太恭人四首 Ku tai gong ren si shou詩 七言絕句 shi 七言絕句張淑 Zhang Shu13b
沁園春 : 遣嫁詞為二姪女作 Qin yuan chun : Qian jia ci wei er zhi nü zuo詞 ci 張淑 Zhang Shu14a
步蟾宮 : 二姒好畜貓詞以戲之 Bu chan gong : Er si hao xu mao ci yi xi zhi詞 ci 張淑 Zhang Shu14a
復張恭人啟 Fu Zhang gong ren qi文﹕啟 Wen: Qi 張淑 Zhang Shu15b
50 詩詞/文/圖 (Page 1 / 1)新搜尋