Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

女世說(清嚴蘅撰)。1921年上海聚珍倣宋印書局印本。
Nü shi shuo (by Yan Heng, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Full text at Chinese Text Project

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
女世說引 Nü shi shuo yin文﹕引 Wen: Yin 葉石禮紈 Ye Shi Liwan引.1b
席佩芬 Xi Peifen文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng1a
吳夫人 Wu fu ren文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng1a
吳若雲 Wu Ruoyun文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng1a
丁玉如 Ding Yuru 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng1b
徐燦 Xu Can文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng1b
李因 Li Yin 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng1b
毛媞 Mao Ti 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng1b
顧姒 Gu Si 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng2a
張昊 Zhang Hao文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng2a
朱柔則 Zhu Rouze 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng2b
梁瑛 Liang Ying 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng3a
戴韞玉 Dai Yunyu 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng3a
褚貞 Chu Zhen 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng3a
王瑞淑 Wang Ruishu文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng3a
吳巖子 Wu Yanzi文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng3b
陳坤維 Chen Kunwei 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng3b
柴靜儀 Chai Jingyi 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng3b
梁小玉 Liang Xiaoyu 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng4a
金士珊 Jin Shishan 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng4a
袁氏 Yuan shi 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng4a
李芹 Li Qin 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng4a
逑珠 Qiuzhu文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng4a
蘇畹蘭 Wanlan 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng4b
周婉餘 Zhou Wanyu 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng4b
孫雲鳳 Sun Yunfeng 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng4b
孫蓀意 Sun Sunyi 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng4b
王倩 Wang Qian 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng5a
黃媛介 Huang Yuanjie 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng5a
倪仁吉 Ni Renji 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng5b
殳墨姑 Shu Mogu文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng5b
金禮嬴 Jin Liying 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng5b
完顏悅姑 Wanyan Yuegu文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng5b
曼殊 Manshu 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng6a
朱滿娘 Zhu Manniang文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng6a
小倩 Xiaoqian文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng6a
無名氏 Wumingshi 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng6b
柳如是 Liu Rushi文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng6b
顧二孃 Gu Erniang 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng7a
王倩 Wang Qian 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng7a
吳蘋香 Wu Pingxiang文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng7a
螺峰女史 Luofengnüshi 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng7b
陳花想 Chen Huaxiang 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng7b
曹冰鑑 Cao Bingjian 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng7b
徐夢玉 Xu Mengyu 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng7b
王芬 Wang Fen 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng7b
袁機 Yuan Ji 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng8a
袁杼 Yuan Zhu 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng8a
袁棠 Yuan Tang 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng8a
許儷瓊 Xu Liqiong文﹕略傳 Wen: lue zhuan 嚴蘅 Yan Heng8a
93 items (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search