Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

繡餘草:一卷(清陶先畹撰)。民國十七年(1928)上海商務印書館排印本
Xiu yu cao: 1 Juan (by Tao Xianwan, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
襯頁 Chen ye 襯頁
繡餘草序 Xiu yu cao xu 文﹕序 Wen: Xu 江瀚 Jiang Han序.1a
繡餘草序 Xiu yu cao xu文﹕序 Wen: Xu 胡適 Hu Shi序.3a
安岳陶香九女士繡餘草序 Anyue Tao Xiangjiu nü shi Xiu yu cao xu文﹕序 Wen: Xu 張一麐 Zhang Yilin序.7a
繡餘草序 Xiu yu cao xu文﹕序 Wen: Xu 江庸 Jiang Yong序.8a
繡餘草序 Xiu yu cao xu文﹕序 Wen: Xu 伍輝裕 Wu Huiyu序.10a
香九夫人繡餘草題詞 Xiangjiu fu ren Xiu yu cao ti ci詩 七言律詩 shi 七言律詩陳三立 Chen Sanli題詞
(題詞) (Ti ci)文﹕題辭 Wen: Ti ci 吳敬恆 Wu Jingheng題詞
(題辭) (Ti ci)詩 七言律詩 shi 七言律詩唐鉞 Tang Yue題詞
繡餘草目錄 Xiu yu cao mu lu詩 shi 目錄.1a
繡餘草 Xiu yu cao 1a
九日 Jiu ri詩 五言古詩 shi 五言古詩陶先畹 Tao Xianwan 1a
詠史 Yong shi詩 五言古詩 shi 五言古詩陶先畹 Tao Xianwan 1b
寒夜懷周若蘭女史 Han ye huai Zhou Ruolan nü shi詩 五言古詩 shi 五言古詩陶先畹 Tao Xianwan 1b
秋蘭 Qiu lan詩 五言古詩 shi 五言古詩陶先畹 Tao Xianwan 2a
佩芳姊索菊並報以詩 Peifang zi suo ju bing bao yi shi詩 五言古詩 shi 五言古詩陶先畹 Tao Xianwan 2a
秋暑 Qiu shu詩 五言古詩 shi 五言古詩陶先畹 Tao Xianwan 2b
秋晴 Qiu qing詩 七言律詩 shi 七言律詩陶先畹 Tao Xianwan 3a
秋菊 Qiu ju 詩 七言律詩 shi 七言律詩陶先畹 Tao Xianwan 3a
久雨清秋夜 Jiu yu qing qiu ye詩 七言律詩 shi 七言律詩陶先畹 Tao Xianwan 3b
雁 Yan詩 五言古詩 shi 五言古詩陶先畹 Tao Xianwan 3b
小窗明日剪芭蕉 Xiao chuang ming ri jian ba jiao詩 七言律詩 shi 七言律詩陶先畹 Tao Xianwan 4a
秋夜聞雨聲不寐 Qiu ye wen yu sheng bu mei詩 七言律詩 shi 七言律詩陶先畹 Tao Xianwan 4a
清明掃先大人墓(二首) Qing ming sao xian da ren mu (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩陶先畹 Tao Xianwan 4b
夏雨 Xia yu詩 七言律詩 shi 七言律詩陶先畹 Tao Xianwan 4b
雨霽偶成 Yu ji ou cheng詩 七言律詩 shi 七言律詩陶先畹 Tao Xianwan 5a
秋晴野眺 Qiu qing ye tiao詩 五言律詩 shi 五言律詩陶先畹 Tao Xianwan 5a
家書到隔年 Jia shu dao ge nian詩 五言律詩 shi 五言律詩陶先畹 Tao Xianwan 5b
春雨(二首) Chun yu (er shou)詩 五言絕句 shi 五言絕句陶先畹 Tao Xianwan 5b
秋夜懷先蕙二妹 Qiu ye huai Xianhui er mei詩 七言絕句 shi 七言絕句陶先畹 Tao Xianwan 5b
卽景 Ji jing詩 七言律詩 shi 七言律詩陶先畹 Tao Xianwan 6a
秋夜懷瀛伯弟(二首) Qiu ye huai Yingbo di (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩陶先畹 Tao Xianwan 6a
重九前一日歸寧呈叔父 Chong jiu qian yi ri gui ning cheng shu fu詩 七言律詩 shi 七言律詩陶先畹 Tao Xianwan 6b
新秋懷周若蘭女史 Xin qiu huai Zhou Ruolan nv shi詩 五言絕句 shi 五言絕句陶先畹 Tao Xianwan 6b
新秋懷佩芳大姊(四首) Xin qiu huai Peifang da zi (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句陶先畹 Tao Xianwan 7a
宮怨 Gong yuan詩 七言絕句 shi 七言絕句陶先畹 Tao Xianwan 7b
暮秋 Mu qiu詩 七言絕句 shi 七言絕句陶先畹 Tao Xianwan 7b
秋夜懷筱魯外子(四首) Qiu ye huai Xiaolu wai zi (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句陶先畹 Tao Xianwan 7b
喜外子歸 Xi wai zi gui詩 七言絕句 shi 七言絕句陶先畹 Tao Xianwan 8a
鄒貞女(二首) Zou zhen nü (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩陶先畹 Tao Xianwan 8b
悼瀛伯弟(二首) Dao Yingbo di (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩陶先畹 Tao Xianwan 8b
庚寅三月二日喜生辰長男肇炘恭值祖翁七秩壽辰 Geng yin san yue er ri xi sheng chen zhang nan Zhaoxin gong zhi zu weng qi zhi shou chen詩 七言律詩 shi 七言律詩陶先畹 Tao Xianwan 9a
述懷呈季父 Shu huai cheng ji fu詩 七言排律 shi 七言排律陶先畹 Tao Xianwan 9b
和外子秋夜寄懷原韻 He wai zi qiu ye ji huai yuan yun詩 七言律詩 shi 七言律詩陶先畹 Tao Xianwan 10b
甲午秋七月聞母病奔赴遲半日抵家母竟長逝矣悲不成聲詩以誌痛(二首) Jia wu qiu qi yue wen mu bing ben fu chi ban ri di jia mu jing chang shi yi bei bu cheng sheng shi yi zhi tong (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩陶先畹 Tao Xianwan 10b
贈季珊三妹 Zeng Jishan san mei詩 七言律詩 shi 七言律詩陶先畹 Tao Xianwan 11a
庚子除夕懷雲門叔兄 Geng zi chu xi huai Yunmen shu xiong詩 七言律詩 shi 七言律詩陶先畹 Tao Xianwan 11b
辛丑十一月十日送筱魯外子入都引見偶成六截句用以贈別(六首) Xin chou shi yi yue shi ri song Xiaolu wai zi ru du yin jian ou cheng liu jie ju yong yi zeng bie (liu shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句陶先畹 Tao Xianwan 11b
別後寄懷外子 Bie hou ji huai wai zi詩 七言律詩 shi 七言律詩陶先畹 Tao Xianwan 12b
壬寅秋夜寄外子書後(二首) Ren yin qiu ye ji wai zi shu hou (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩陶先畹 Tao Xianwan 12b
82 items (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search