Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

五十二回鳳雙飛全傳:五十二卷(清程蕙英撰)。民國癸亥(1923)仲春江左書林順記印
Wu shi er hui feng shuang fei quan zhuan: 52 juan (by Cheng Huiying, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
五十二回鳳雙飛全傳封面 Wu shi er hui Feng shuang fei quan zhuan feng mian 封面
內封 Nei feng 內封
牌記 Pai ji 牌記
敘 Xu文﹕序 Wen: Xu 程蕙英 Cheng Huiying序1a
新刊鳳雙飛全傳目錄 Xin kan Feng shuang fei quan zhuan mu lu 目錄1a
第一回 愛英才郭公拔士 點會元張景馳名 Di yi hui Ai ying cai Guo gong ba shi Dian hui yuan Zhang Jing chi ming文﹕彈詞 Wen: Tan ci 程蕙英 Cheng Huiying第一回1a
第二回 封義子聖主識奇童 證三生仙郎逢舊友 Di er hui Feng yi zi sheng zhu shi qi tong Zheng san sheng xian lang feng jiu you文﹕彈詞 Wen: Tan ci 程蕙英 Cheng Huiying第二回1a
第三回 感異夢善人辭世 信邪言蕩子尋花 Di san hui Gan yi meng shan ren ci shi Xin xie yan dang zi xun hua文﹕彈詞 Wen: Tan ci 程蕙英 Cheng Huiying第三回1a
五十二回鳳雙飛全傳封面 Wu shi er hui Feng shuang fei quan zhuan feng mian 封面
第四回 賺癡情晚芳亭上訂虛盟 妬同心鳳凰臺上興誹謗 Di si hui Zhuan chi qing Wan fang ting shang ding xu meng Du tong xin Feng huang tai shang xing fei bang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 程蕙英 Cheng Huiying第四回1a
第五回 老艷引狂蜂累及柔枝遭損折 姣花避急雨終逢浪蝭飽偷香 Di wu hui Lao yan yin kuang feng lei ji rou zhi zao sun zhe Jiao hua bi ji yu zhong feng lang di bao tou xiang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 程蕙英 Cheng Huiying第五回1a
第六回 鬧書樓珠還合浦 謁侯門琴遇知音 Di liu hui Nao shu lou zhu huan he pu Ye hou men qin yu zhi yin文﹕彈詞 Wen: Tan ci 程蕙英 Cheng Huiying第六回1a
五十二回鳳雙飛全傳封面 Wu shi er hui Feng shuang fei quan zhuan feng mian 封面
第七回 進美人奸宦黑心迷幼主 聽吹笙頑童肉眼識神仙 Di qi hui Jin mei ren jian huan hei xin mi you zhu Ting chui sheng wan tong rou yan shi shen xian文﹕彈詞 Wen: Tan ci 程蕙英 Cheng Huiying第七回1a
第八回 好兄弟愛極反成讐 假相知禍人偏得福 Di ba hui Hao xiong di ai ji fan cheng chou Jia xiang zhi huo ren pian de fu 文﹕彈詞 Wen: Tan ci 程蕙英 Cheng Huiying第八回1a
第九回 索愛臣儲君出禁苑 殺淫僧公子鬧菩提 Di jiu hui Suo ai chen chu jun chu jin yuan Sha yin seng gong zi nao pu ti文﹕彈詞 Wen: Tan ci 程蕙英 Cheng Huiying第九回1a
五十二回鳳雙飛全傳封面 Wu shi er hui Feng shuang fei quan zhuan feng mian 封面
第十回 忿流言拆璧分珠 送征人離鸞泣鳳 Di shi hui Fen liu yan chai bi fen zhu Song zheng ren li luan qi feng文﹕彈詞 Wen: Tan ci 程蕙英 Cheng Huiying第十回1a
第十一回 諫新君親臣移外任 賀生辰狹路遇冤家 Di shi yi hui Jian xin jun qin chen yi wai ren He sheng chen xia lu yu yuan jia文﹕彈詞 Wen: Tan ci 程蕙英 Cheng Huiying第十一回1a
第十二回 永北城兩帥大交兵 騰越州雙雄同受縛 Di shi er hui Yong bei cheng liang shuai da jiao bing Teng yue zhou shuang xiong tong shou fu文﹕彈詞 Wen: Tan ci 程蕙英 Cheng Huiying第十二回1a
五十二回鳳雙飛全傳封面 Wu shi er hui Feng shuang fei quan zhuan feng mian文﹕彈詞 Wen: Tan ci 封面
第十三回 白無雙捨生謀賊 張靈雀奉旨救親 Di shi san hui Bai Wushuang she sheng mou zei Zhang Lingque feng zhi jiu qin文﹕彈詞 Wen: Tan ci 程蕙英 Cheng Huiying第十三回1a
第十四回 識天時女帥附中華 用人謀將軍誅逆後 Di shi si hui Shi tian shi nü shuai fu Zhong hua Yong ren mou jiang jun zhu ni hou文﹕彈詞 Wen: Tan ci 程蕙英 Cheng Huiying第十四回1a
五十二回鳳雙飛全傳封面 Wu shi er hui Feng shuang fei quan zhuan feng mian 封面
第十五回 正法破傍門王子奮威連敗賊 美人換寶馬無雙失意再投番 Di shi wu hui Zheng fa po bang men wang zi fen wei lian bai zei Mei ren huan bao ma Wushuang shi yi zai tou fan文﹕彈詞 Wen: Tan ci 程蕙英 Cheng Huiying第十五回1a
第十六回 攀龍嶺小將捉妖僧 探虎穴重瞳殄大逆 Di shi liu hui Pan long ling xiao jiang zhuo yao seng Tan hu xue chong tong tian da ni文﹕彈詞 Wen: Tan ci 程蕙英 Cheng Huiying第十六回1a
五十二回鳳雙飛全傳封面 Wu shi er hui Feng shuang fei quan zhuan feng mian文﹕彈詞 Wen: Tan ci 封面
第十七回 遞情詞奸雄挑麗質 破陰謀俠女斬淫徒 Di shi qi hui Di qing ci jian xiong tiao li zhi Po yin mou xia nü zhan yin tu文﹕彈詞 Wen: Tan ci 程蕙英 Cheng Huiying第十七回1a
第十八回 静海王無心陌路救嬋娟 俏佳人有意移舟招吉士 Di shi ba hui Jing hai wang wu xin mo lu jiu chan juan Qiao jia ren you yi yi zhou zhao ji shi 文﹕彈詞 Wen: Tan ci 程蕙英 Cheng Huiying第十八回1a
五十二回鳳雙飛全傳封面 Wu shi er hui Feng shuang fei quan zhuan feng mian 封面
第十九回 鬧朝堂奸臣下獄 勘淫娃聖主決疑 Di shi jiu hui Nao chao tang jian chen xia yu Kan yin wa sheng zhu jue yi文﹕彈詞 Wen: Tan ci 程蕙英 Cheng Huiying第十九回1a
第二十回 天緣合夢鮑夫人貴府看東床 讐敵為婚郭殿下蘭房續佳偶 Di er shi hui Tian yuan he meng Bao fu ren gui fu kan dong chuang Chou di wei hun Guo dian xia lan fang xu jia ou文﹕彈詞 Wen: Tan ci 程蕙英 Cheng Huiying第二十回1a
五十二回鳳雙飛全傳封面 Wu shi er hui Feng shuang fei quan zhuan feng mian 封面
第二十一回 眾賢良朝堂論奸宦 一英雄旅店退強徒 Di er shi yi hui Zhong xian liang chao tang lun jian huan Yi ying xiong lü dian tui qiang tu文﹕彈詞 Wen: Tan ci 程蕙英 Cheng Huiying第二十一回1a
第二十二回 貪財殞命青州府壯士除奸 盜寶傷身譚城驛武師擒寇 Di er shi er hui Tan cai yun ming Qingzhou fu zhuang shi chu jian Dao bao shang shen Tancheng yi wu shi qin kou文﹕彈詞 Wen: Tan ci 程蕙英 Cheng Huiying第二十二回1a
五十二回鳳雙飛全傳封面 Wu shi er hui Feng shuang fei quan zhuan feng mian 封面
第二十三回 義服英豪楚家莊盜魁納欵 情深伉儷濟南城王子求仙 Di er shi san hui Yi fu ying hao Chu jia zhuang dao kui na kuan Qing shen kang li Jinan cheng wang zi qiu xian文﹕彈詞 Wen: Tan ci 程蕙英 Cheng Huiying第二十三回1a
第二十四回 麻姑仙巧指蓬萊道 郭重瞳錯認武陵源 Di er shi si hui Ma gu xian qiao zhi Penglai dao Guo Chongtong cuo ren Wuling yuan文﹕彈詞 Wen: Tan ci 程蕙英 Cheng Huiying第二十四回1a
五十二回鳳雙飛全傳封面 Wu shi er hui Feng shuang fei quan zhuan feng mian 封面
第二十五回 貴將軍任俠判媸妍 莽少年枷號遊城市 Di er shi wu hui Gui jiang jun ren xia pan chi yan Mang shao nian jia hao you cheng shi文﹕彈詞 Wen: Tan ci 程蕙英 Cheng Huiying第二十五回1a
第二十六回 一語犯天顏張都督有心辭貴寵 帬奸施毒計郭將軍無罪陷風流 Di er shi liu hui Yi yu fan tian yan Zhang du du you xin ci gui chong Qun jian shi du ji Guo jiang jun wu zui xian feng liu文﹕彈詞 Wen: Tan ci 程蕙英 Cheng Huiying第二十六回1a
五十二回鳳雙飛全傳封面 Wu shi er hui Feng shuang fei quan zhuan feng mian 封面
第二十七回 難星過度真小姐辱處邀榮 舊好重來張少卿福中生禍 Di er shi qi hui Nan xing guo du Zhen xiao jie ru chu yao rong Jiu hao chong lai Zhang shao qing fu zhong sheng huo文﹕彈詞 Wen: Tan ci 程蕙英 Cheng Huiying第二十七回1a
第二十八回 庇頑童奸雄輸愛妾 訪同胞遣使下東洋 Di er shi ba hui Pi wan tong jian xiong shu ai qie Fang tong bao qian shi xia dong yang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 程蕙英 Cheng Huiying第二十八回1a
五十二回鳳雙飛全傳封面 Wu shi er hui Feng shuang fei quan zhuan feng mian 封面
第二十九回 明諧花燭沐夫人窮究玉樓詞 暗約佳期張都督空回巫峽夢 Di er shi jiu hui Ming xie hua zhu Mu fu ren qiong jiu yu lou ci An yue jia qi Zhang du du kong hui wu xia meng文﹕彈詞 Wen: Tan ci 程蕙英 Cheng Huiying第二十九回1a
第三十回 傾蓋感心同離而合妙容從誓約 深閨談大義易而難博士守初心 Di san shi hui Qing gai gan xin tong li er he miao rong cong shi yue Shen gui tan da yi yi er nan bo shi shou chu xin文﹕彈詞 Wen: Tan ci 程蕙英 Cheng Huiying第三十回1a
五十二回鳳雙飛全傳封面 Wu shi er hui Feng shuang fei quan zhuan feng mian 封面
第三十一回 虛名實累鮑香兒屈受虎狼刑 枉己從人何武師勉試崐崘技 Di san shi yi hui Xu ming shi lei Bao Xiang’er qu shou hu lang xing Wang ji cong ren He Wushi mian shi kun lun ji文﹕彈詞 Wen: Tan ci 程蕙英 Cheng Huiying第三十一回1a
第三十二回 三虎鬧華堂索妹無憑空受辱 一疏辭禁苑忠言有騐再加恩 Di san shi er hui San hu nao hua tang suo mei wu ping kong shou ru Yi shu ci jin yuan zhong yan you yan zai jia en文﹕彈詞 Wen: Tan ci 程蕙英 Cheng Huiying第三十二回1a
80 items (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search