Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

歲寒吟:二卷,附詩餘(清彭若梅撰)。清光緒27年(1901)江右述經樓刻本
Sui han yin:2 juan, fu Shi yu(by Peng Ruomei, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian 封面
書名頁 Shu ming ye 書名頁.1a
牌記 Pai ji 書名頁.1b
(石芝老人)序 (Shizhilaoren) Xu文﹕序 Wen: Xu 序1.1a
(退拙翁)序 (Tuizhuoweng) Xu文﹕序 Wen: Xu 序2.1a
(心香主人)題辭 (Xinxiangzhuren) Ti ci詩 七言絕句 shi 七言絕句 題詞.1a
又(心香主人)(題辭其二) You (Xinxiangzhuren) (Ti ci qi er)詩 七言絕句 shi 七言絕句 題詞.1a
又(心香主人)(題辭其三) You (Xinxiangzhuren) (Ti ci qi san)詩 七言絕句 shi 七言絕句 題詞.1a
又(心香主人)(題辭其四) You (Xinxiangzhuren) (Ti ci qi si)詩 七言絕句 shi 七言絕句 題詞.1b
又(心香主人)(題辭其五) You (Xinxiangzhuren) (Ti ci qi wu)詩 七言絕句 shi 七言絕句 題詞.1b
又(心香主人)(題辭其六) You (Xinxiangzhuren) (Ti ci qi liu)詩 七言絕句 shi 七言絕句 題詞.1b
又(心香主人)(題辭其七) You (Xinxiangzhuren) (Ti ci qi qi)詩 七言絕句 shi 七言絕句 題詞.2a
歲寒吟卷一 Sui han yin juan yi 1.1a
對菊 Dui ju詩 七言絕句 shi 七言絕句彭若梅 Peng Ruomei1.1a
紅葉詞 Hong ye ci詩 五言古詩 shi 五言古詩彭若梅 Peng Ruomei1.1a
又(紅葉詞其二) You (Hong ye ci qi er)詩 五言古詩 shi 五言古詩彭若梅 Peng Ruomei1.1a
又(紅葉詞其三) You (Hong ye ci qi san)詩 五言古詩 shi 五言古詩彭若梅 Peng Ruomei1.1b
又(紅葉詞其四) You (Hong ye ci qi si)詩 五言古詩 shi 五言古詩彭若梅 Peng Ruomei1.1b
又(紅葉詞其五) You (Hong ye ci qi wu)詩 shi 彭若梅 Peng Ruomei1.1b
又(紅葉詞其六) You (Hong ye ci qi liu)詩 五言古詩 shi 五言古詩彭若梅 Peng Ruomei1.1b
消寒分韻 Xiao han fen yun詩 七言絕句 shi 七言絕句彭若梅 Peng Ruomei1.1b
戲贈 Xi zeng詩 七言絕句 shi 七言絕句彭若梅 Peng Ruomei1.2a
寒詞 Han ci詩 五言古詩 shi 五言古詩彭若梅 Peng Ruomei1.2a
卽事 Ji shi詩 七言律詩 shi 七言律詩彭若梅 Peng Ruomei1.2a
野花 Ye hua詩 七言律詩 shi 七言律詩彭若梅 Peng Ruomei1.2b
憶夢 Yi meng詩 七言絕句 shi 七言絕句彭若梅 Peng Ruomei1.2b
春夜書懷 Chun ye shu huai詩 七言律詩 shi 七言律詩彭若梅 Peng Ruomei1.3a
怨別 Yuan bie詩 七言絕句 shi 七言絕句彭若梅 Peng Ruomei1.3a
古意 Gu yi詩 五言絕句 shi 五言絕句彭若梅 Peng Ruomei1.3a
泊處 Bo chu詩 五言絕句 shi 五言絕句彭若梅 Peng Ruomei1.3b
紅菊 Hong ju詩 七言絕句 shi 七言絕句彭若梅 Peng Ruomei1.3b
黃菊 Huang ju詩 七言絕句 shi 七言絕句彭若梅 Peng Ruomei1.3b
紫菊 Zi ju詩 七言絕句 shi 七言絕句彭若梅 Peng Ruomei1.3b
白菊 Bai ju詩 七言絕句 shi 七言絕句彭若梅 Peng Ruomei1.4a
幽怨 You yuan詩 七言絕句 shi 七言絕句彭若梅 Peng Ruomei1.4a
和愓齋原韻 He Dangzhai yuan yun詩 七言絕句 shi 七言絕句彭若梅 Peng Ruomei1.4a
又(和愓齋原韻其二) You (He Dangzhai yuan yun qi er)詩 七言絕句 shi 七言絕句彭若梅 Peng Ruomei1.4b
和黃蓀潭贈朱愓齋原韻 He Huang Suntan zeng Zhu Dangzhai yuan yun詩 七言律詩 shi 七言律詩彭若梅 Peng Ruomei1.4b
附原作 Fu yuan zuo詩 七言律詩 shi 七言律詩黃蓀譚 Huang Suntan1.5a
新秋 Xin qiu詩 五言律詩 shi 五言律詩彭若梅 Peng Ruomei1.5a
春游 Chun you詩 七言絕句 shi 七言絕句彭若梅 Peng Ruomei1.5a
又(春游其二) You (Chun you qi er)詩 七言絕句 shi 七言絕句彭若梅 Peng Ruomei1.5b
寄恨 Ji hen詩 七言律詩 shi 七言律詩彭若梅 Peng Ruomei1.5b
莫相猜 Mo xiang cai詩 七言絕句 shi 七言絕句彭若梅 Peng Ruomei1.5b
遣懷 Qian huai詩 七言絕句 shi 七言絕句彭若梅 Peng Ruomei1.6a
又(遣懷其二) You (Qian huai qi er)詩 七言絕句 shi 七言絕句彭若梅 Peng Ruomei1.6a
又(遣懷其三) You (Qian huai qi san)詩 七言絕句 shi 七言絕句彭若梅 Peng Ruomei1.6a
又(遣懷其四) You (Qian huai qi si)詩 七言絕句 shi 七言絕句彭若梅 Peng Ruomei1.6b
昨宵 Zuo xiao詩 七言絕句 shi 七言絕句彭若梅 Peng Ruomei1.6b
冬夜 Dong ye詩 七言絕句 shi 七言絕句彭若梅 Peng Ruomei1.6b
190 items (Page 1 of 4)<< | < | > | >> New Search