Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

燼餘詩稿:一卷(清徐清華撰)。清同治十三年(1874)刻本
Jin yu shi gao: 1 juan (by Xu Qinghua, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian 封面
扉頁 Fei ye 書籤
書名頁 Shu ming ye 書名頁
襯頁 Chen ye 襯頁
(序) (Xu)文﹕序 Wen: Xu 完顏崇厚 Wanyan Chonghou序1.1a
(題辭二首) (Ti ci er shou)文﹕題辭 七言律詩 Wen: Ti ci 七言律詩沈鵬元 Shen Pengyuan序2.1a
燼餘詩稿 Jin yu shi gao 題辭.1a
題辭(二首) Ti ci (er shou)文﹕題辭 五言古詩 Wen: Ti ci 五言古詩錫縝 Xi Zhen題辭.1a
(題辭二首) (Ti ci er shou)文﹕題辭 七言絕句 Wen: Ti ci 七言絕句李燕林 Li Yanlin題辭.1b
(題辭四首) (Ti ci si shou)文﹕題辭 七言律詩 Wen: Ti ci 七言律詩查錕 Zha Kun題辭.2a
(題辭二首) (Ti ci er shou)文﹕題辭 五言古詩 Wen: Ti ci 五言古詩陳墉 Chen Yong題辭.3b
(題辭) (Ti ci)文﹕題辭 五言古詩 Wen: Ti ci 五言古詩周兆錦 Zhou Zhaojin題辭.4a
(題辭四首) (Ti ci si shou)文﹕題辭 七言絕句 Wen: Ti ci 七言絕句楊維屏 Yang Weiping題辭.5a
(題辭三首) (Ti ci san shou)文﹕題辭 七言絕句 Wen: Ti ci 七言絕句段金甌 Duan Jin'ou題辭.5b
(題辭二首) (Ti ci er shou)文﹕題辭 五言古詩 Wen: Ti ci 五言古詩劉存仁 Liu Cunren題辭.6b
(題辭) (Ti ci)文﹕題辭 七言古詩 Wen: Ti ci 七言古詩董平章 Dong Pingzhang題辭.7a
(題辭四首) (Ti ci si shou)文﹕題辭 七言絕句 Wen: Ti ci 七言絕句豫師 Yu Shi題辭.8b
(題辭) (Ti ci)文﹕題辭 五言古詩 Wen: Ti ci 五言古詩錢秬曾 Qian Juzeng題辭.9b
(題辭) (Ti ci)文﹕題辭 五言古詩 Wen: Ti ci 五言古詩謙柄 Qian Bing題辭.10b
(題辭二首) (Ti ci er shou)文﹕題辭 五言律詩 Wen: Ti ci 五言律詩何探源 He Tanyuan題辭.11b
(題辭) (Ti ci er shou)文﹕題辭 五言古詩 Wen: Ti ci 五言古詩謝輔纓 Xie Fuying題辭.12a
(題辭) (Ti ci)文﹕題辭 五言古詩 Wen: Ti ci 五言古詩孫鼎昌 Sun Dingchang題辭.13a
燼餘詩稾 Jin yu shi gao 詩稿.1a
白梅花 Bai mei hua詩 七言律詩 shi 七言律詩徐清華 Xu Qinghua詩稿.1a
詠海棠 Yong hai tang詩 七言絕句 shi 七言絕句徐清華 Xu Qinghua詩稿.1a
小游仙詩(四首) Xiao you xian shi (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句徐清華 Xu Qinghua詩稿.1b
消夏詩(四首) Xiao xia shi (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句徐清華 Xu Qinghua詩稿.2a
夜坐吟 Ye zuo yin詩 七言絕句 shi 七言絕句徐清華 Xu Qinghua詩稿.3a
月下聞雁 Yue xia wen yan詩 七言絕句 shi 七言絕句徐清華 Xu Qinghua詩稿.3a
春暮送別荔華妹(二首) Chun mu song bie Lihua mei (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句徐清華 Xu Qinghua詩稿.3b
汶上道中口占 Wenshang dao zhong kou zhan詩 五言律詩 shi 五言律詩徐清華 Xu Qinghua詩稿.4a
攬鏡 Lan jing詩 七言絕句 shi 七言絕句徐清華 Xu Qinghua詩稿.4a
暮春病起 Mu chun bing qi詩 七言絕句 shi 七言絕句徐清華 Xu Qinghua詩稿.4b
途次吟(三首) Tu ci yin (san shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句徐清華 Xu Qinghua詩稿.4b
題紅線圖三首并序 Ti Hong xian tu san shou bing xu詩 七言絕句 shi 七言絕句徐清華 Xu Qinghua詩稿.5a
以詩代柬寄季華妹 Yi shi dai jian ji Jihua mei詩 五言律詩 shi 五言律詩徐清華 Xu Qinghua詩稿.6b
秋夕哭外(四首) Qiu xi ku wai (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句徐清華 Xu Qinghua詩稿.6b
乙未清和運生九弟自甘來魯繞道萊蕪盤桓匝月五年遠別一旦重逢離情暫釋復於仲夏入都筮仕掣籖甘肅返萊小憩即擬長行予惋惜分襟在邇會面無期三疊陽關愁懷悵觸古人云黯然銷魂者惟別而已殆不誣也爰賦三律以誌別懷(三首) Yi wei qing he Yunsheng jiu di zi Gan lai Lu rao dao Laiwu pan huan za yue wu nian yuan bie yi ri chong feng li qing zan shi fu yu zhong xia ru du shi shi che qian Gansu fan Lai xiao qi ji ni chang xing yu wan xi fen jin zai er hui mian wu qi san die Yang guan chou huai chang chu gu ren yun an ran xiao hun zhe wei bie er yi dai bu wu ye yuan fu san lü yi zhi bie huai (san shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩徐清華 Xu Qinghua詩稿.7b
旅店口占(二首) Lü dian kou zhan (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句徐清華 Xu Qinghua詩稿.9a
秋夕偶吟 Qiu xi ou yin詩 五言律詩 shi 五言律詩徐清華 Xu Qinghua詩稿.9b
曉起 Xiao qi詩 五言律詩 shi 五言律詩徐清華 Xu Qinghua詩稿.9b
寄懷沈芸舫義妹(五首) Ji huai Shen Yunfang yi mei (wu shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句徐清華 Xu Qinghua詩稿.10a
記夢季華妹 Ji meng Jihua mei詩 七言絕句 shi 七言絕句徐清華 Xu Qinghua詩稿.11a
秋思 Qiu si詩 七言絕句 shi 七言絕句徐清華 Xu Qinghua詩稿.11a
秋柳 Qiu liu詩 七言律詩 shi 七言律詩徐清華 Xu Qinghua詩稿.11b
七夕有感 Qi xi you gan詩 七言絕句 shi 七言絕句徐清華 Xu Qinghua詩稿.11b
泰安旅店口占 Taian lü dian kou zhan詩 七言絕句 shi 七言絕句徐清華 Xu Qinghua詩稿.12a
除夕(三首) Chu xi (san shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句徐清華 Xu Qinghua詩稿.12a
寒窗兀坐有懷通兒 Han chuang wu zuo you huai Tong er詩 七言絕句 shi 七言絕句徐清華 Xu Qinghua詩稿.12b
課聯兒讀書詩以朂之 Ke lian er du shu shi yi xu zhi詩 五言律詩 shi 五言律詩徐清華 Xu Qinghua詩稿.13a
107 items (Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search