Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

瘦紅吟草:二卷(清吳珮瑤撰)。民國(1912-1949)木活字本
Shou hong yin cao: 2 juan (by Wu Peiyao, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
書名頁 Shu ming ye 書名頁
瘦紅吟草詩序 Shou hong yin cao shi xu文﹕序 Wen: Xu 周鏡 Zhou Jing卷首-序.1a
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 許德厚 Xu Dehou卷首-序.4a
題詞(四首) Ti ci (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句金榜 Jin Bang卷首-題詞.1a
題詞(四首) Ti ci (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句馬釗(紫琅) Ma Zhao (Zilang)卷首-題詞.1b
題詞(二首) Ti ci (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩楊承仁 Yang Chengren卷首-題詞.2a
題詞(二首) Ti ci (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩李芸暉 Li Yunhui卷首-題詞.3a
跋 Ba文﹕跋 Wen: Ba 胡保昌 Hu Baochang卷首-跋.1a
題蔡玉生夫人慕葵圖并序 Ti Cai Yusheng fu ren Mu kui tu bing xu詩 五言律詩 shi 五言律詩吳珮瑤 Wu Peiyao1.1a
虞姬 Yuji詩 七言絕句 shi 七言絕句吳珮瑤 Wu Peiyao1.1b
秋日書懷 Qiu ri shu huai詩 七言絕句 shi 七言絕句吳珮瑤 Wu Peiyao1.2a
步外書懷原韻兼以慰之 Bu wai shu huai yuan yun jian yi wei zhi詩 七言律詩 shi 七言律詩吳珮瑤 Wu Peiyao1.2a
春遊 Chun you詩 七言絕句 shi 七言絕句吳珮瑤 Wu Peiyao1.2b
春日即景韻限溪西鷄齊啼 Chun ri ji jing yun xian xi xi ji qi ti詩 七言律詩 shi 七言律詩吳珮瑤 Wu Peiyao1.2b
山居 Shan ju詩 七言絕句 shi 七言絕句吳珮瑤 Wu Peiyao1.3a
春暮 Chun mu詩 七言絕句 shi 七言絕句吳珮瑤 Wu Peiyao1.3a
夏日卽景 Xia ri ji jing詩 七言律詩 shi 七言律詩吳珮瑤 Wu Peiyao1.3b
採蓮曲 二首 Cai lian qu er shou詩 七言絕句 shi 七言絕句吳珮瑤 Wu Peiyao1.4a
送叔芬姪女于歸兼呈蕊珠大姊(四首) Song Shufen zhi nü yu gui jian cheng Ruizhu da zi (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句吳珮瑤 Wu Peiyao1.4a
秋日晚眺 Qiu ri wan tiao詩 七言律詩 shi 七言律詩吳珮瑤 Wu Peiyao1.5a
秋海棠 Qiu hai tang詩 七言絕句 shi 七言絕句吳珮瑤 Wu Peiyao1.5a
雁字 Yan zi詩 七言絕句 shi 七言絕句吳珮瑤 Wu Peiyao1.5b
聞鐘 Wen zhong詩 七言絕句 shi 七言絕句吳珮瑤 Wu Peiyao1.5b
庚子夏與佩珍姊分題西湖十景得五絕句:曲院荷風 Geng zi xia yu Peizhen zi fen ti Xi hu shi jing de wu jue ju:Qu yuan he feng詩 七言絕句 shi 七言絕句吳珮瑤 Wu Peiyao1.6a
庚子夏與佩珍姊分題西湖十景得五絕句:雙峰插雲 Geng zi xia yu Peizhen zi fen ti Xi hu shi jing de wu jue ju:Shuang feng cha yun詩 七言絕句 shi 七言絕句吳珮瑤 Wu Peiyao1.6a
庚子夏與佩珍姊分題西湖十景得五絕句:平湖秋月 Geng zi xia yu Peizhen zi fen ti Xi hu shi jing de wu jue ju:Ping hu qiu yue詩 七言絕句 shi 七言絕句吳珮瑤 Wu Peiyao1.6a
庚子夏與佩珍姊分題西湖十景得五絕句:三潭印月 Geng zi xia yu Peizhen zi fen ti Xi hu shi jing de wu jue ju:San tan yin yue詩 七言絕句 shi 七言絕句吳珮瑤 Wu Peiyao1.6b
庚子夏與佩珍姊分題西湖十景得五絕句:花港觀魚 Geng zi xia yu Peizhen zi fen ti Xi hu shi jing de wu jue ju:Hua gang guan yu詩 七言絕句 shi 七言絕句吳珮瑤 Wu Peiyao1.6b
漁翁 Yu weng詩 七言絕句 shi 七言絕句吳珮瑤 Wu Peiyao1.6b
對雪偶成 Dui xue ou cheng詩 五言律詩 shi 五言律詩吳珮瑤 Wu Peiyao1.7a
桃花 Tao hua詩 七言絕句 shi 七言絕句吳珮瑤 Wu Peiyao1.7a
蝴蝶花 Hu die hua詩 七言絕句 shi 七言絕句吳珮瑤 Wu Peiyao1.7b
暮春 Mu chun詩 七言絕句 shi 七言絕句吳珮瑤 Wu Peiyao1.7b
秋夜懷叔芬 Qiu ye huai Shufen詩 七言絕句 shi 七言絕句吳珮瑤 Wu Peiyao1.8a
次珮珍姊漁父韻 Ci Peizhen zi Yu fu yun詩 七言絕句 shi 七言絕句吳珮瑤 Wu Peiyao1.8a
七夕偶成 Qi xi ou cheng詩 七言古詩 shi 七言古詩吳珮瑤 Wu Peiyao1.8a
送別浣霞七表姊(三首) Song bie Huanxia qi biao zi (san shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句吳珮瑤 Wu Peiyao1.8b
野望 Ye wang詩 五言律詩 shi 五言律詩吳珮瑤 Wu Peiyao1.9a
哭亡兒保祺四首 Ku wang er Baoqi si shou詩 七言絕句 shi 七言絕句吳珮瑤 Wu Peiyao1.9b
懷叔芬 Huai Shufen詩 七言絕句 shi 七言絕句吳珮瑤 Wu Peiyao1.10a
暮春有感二首 Mu chun you gan er shou詩 七言絕句 shi 七言絕句吳珮瑤 Wu Peiyao1.10b
山居即景次外子韻 Shan ju ji jing ci wai zi yun詩 七言律詩 shi 七言律詩吳珮瑤 Wu Peiyao1.10b
春江卽景 Chun jiang ji jing詩 五言律詩 shi 五言律詩吳珮瑤 Wu Peiyao1.11a
採蓮 Cai lian詩 七言絕句 shi 七言絕句吳珮瑤 Wu Peiyao1.11b
菊花 Ju hua詩 七言絕句 shi 七言絕句吳珮瑤 Wu Peiyao1.11b
喜叔芬姪女至 Xi Shufen zhi nü zhi詩 七言絕句 shi 七言絕句吳珮瑤 Wu Peiyao1.11b
咏雪 Yong xue詩 七言律詩 shi 七言律詩吳珮瑤 Wu Peiyao1.12a
美人插花 Mei ren cha hua詩 七言絕句 shi 七言絕句吳珮瑤 Wu Peiyao1.12b
秋夜偶成 Qiu ye ou cheng詩 五言律詩 shi 五言律詩吳珮瑤 Wu Peiyao1.12b
遣悲懷哭次子保興(三首) Qian bei huai ku ci zi Baoxing (san shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句吳珮瑤 Wu Peiyao1.13a
159 items (Page 1 of 4)<< | < | > | >> New Search