Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

麝塵蓮寸集:五卷(清汪淵撰; 程淑注)。清光緒十六年(1890)庚寅染翰齋刻本
She chen lian cun ji: wu juan (by Wang Yuan, annotated by Cheng Shu, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian 封面
襯頁 Chan ye 襯頁
內封 Nei feng 書名頁
牌記 Pai ji 扉頁
序首 Xu shou文﹕序 Wen: Xu 許增 Xu Zeng序首.1a
叙一 Xu yi文﹕序 Wen: Xu 汪宗沂 Wang Zongyi序1.1a
叙二 Xu er文﹕序 Wen: Xu 程秉釗 Cheng Bingzhao序2.1a
叙三 Xu san 文﹕序 Wen: Xu 程淑(汪淵妻) Cheng Shu (Wang Yuan's wife)序3.1a
麝塵蓮寸集卷一 She chen lian cun ji juan yi 1.1a
蒼梧謠 Cang wu yao詞 ci 汪淵 Wang Yuan1.1a
(蒼梧謠注) (Cang wu yao zhu) 文﹕案語 Wen: An yu 程淑(汪淵妻) Cheng Shu (Wang Yuan's wife)1.1a
赤棗子 Chi zao zi 詞 ci 汪淵 Wang Yuan1.1a
(赤棗子注) (Chi zao zi zhu)文﹕案語 Wen: An yu 程淑(汪淵妻) Cheng Shu (Wang Yuan's wife)1.1a
抛毬樂 Pao qiu le 詞 詞聯句 ci 詞聯句汪淵 Wang Yuan1.1a
(抛毬樂注) (Pao qiu le zhu)文﹕案語 Wen: An yu 程淑(汪淵妻) Cheng Shu (Wang Yuan's wife)1.1b
三臺令 San tai ling 詞 ci 汪淵 Wang Yuan1.1b
(三臺令注) (San tai ling zhu)文﹕案語 Wen: An yu 程淑(汪淵妻) Cheng Shu (Wang Yuan's wife)1.1b
薄命女 Bo ming nü詞 ci 汪淵 Wang Yuan1.1b
(薄命女注) (Bo ming nü zhu)文﹕案語 Wen: An yu 程淑(汪淵妻) Cheng Shu (Wang Yuan's wife)1.2a
薄命女 : 又(其二) Bo ming nü : You (qi er)詞 ci 汪淵 Wang Yuan1.2a
(薄命女:又(其二)注) (Bo ming nü: you (qi er) zhu)文﹕案語 Wen: An yu 程淑 Cheng Shu1.2a
怨回紇 Yuan Huihe 詞 ci 汪淵 Wang Yuan1.2a
(怨回紇注) (Yuan Huihe zhu) 文﹕案語 Wen: An yu 程淑(汪淵妻) Cheng Shu (Wang Yuan's wife)1.2b
點絳脣 Dian jiang chun詞 ci 汪淵 Wang Yuan1.2b
(點絳脣注) (Dian jiang chun zhu) 詞 ci 程淑(汪淵妻) Cheng Shu (Wang Yuan's wife)1.2b
點絳脣 : 又 Dian jiang chun : You詞 ci 汪淵 Wang Yuan1.2b
(點絳唇:又(其二)注) (Dian jiang chun: you (qi er) zhu)文﹕案語 Wen: An yu 程淑(汪淵妻) Cheng Shu (Wang Yuan's wife)1.2b
點絳脣 : 又(其三) Dian jiang chun : You (qi san)詞 ci 汪淵 Wang Yuan1.3a
(點絳脣:又(其三)注) (Dian jiang chun: You (qi san) zhu)文﹕案語 Wen: An yu 程淑(汪淵妻) Cheng Shu (Wang Yuan's wife)1.3a
菩薩蠻 Pu sa man詞 ci 汪淵 Wang Yuan1.3a
(菩薩蠻注) (Pu sa man zhu)文﹕案語 Wen: An yu 程淑(汪淵妻) Cheng Shu (Wang Yuan's wife)1.3a
菩薩蠻 : 又(其二) Pu sa man : You (qi er)詞 ci 汪淵 Wang Yuan1.3b
(菩薩蠻:又(其二)注) Pu sa man: You (qi er) zhu)文﹕案語 Wen: An yu 程淑(汪淵妻) Cheng Shu (Wang Yuan's wife)1.3b
菩薩蠻 : 又(其三) Pu sa man : You (qi san)詞 ci 汪淵 Wang Yuan1.3b
(菩薩蠻:又(其三)注) (Pu sa man: You (qi san) zhu)文﹕案語 Wen: An yu 程淑(汪淵妻) Cheng Shu (Wang Yuan's wife)1.3b
菩薩蠻 : 又(其四) Po sa man : You (qi si)詞 ci 汪淵 Wang Yuan1.3b
(菩薩蠻:又(其四)注) (Pu sa man: You (qi si) zhu)文﹕案語 Wen: An yu 程淑(汪淵妻) Cheng Shu (Wang Yuan's wife)1.4a
謁金門 Ye jin men 詞 ci 汪淵 Wang Yuan1.4a
(謁金門注) (Ye jin men zhu)文﹕案語 Wen: An yu 程淑(汪淵妻) Cheng Shu (Wang Yuan's wife)1.4a
憶秦娥 Yi Qin e詞 ci 汪淵 Wang Yuan1.4a
(憶秦娥注) (Yi Qin E zhu)文﹕案語 Wen: An yu 程淑(汪淵妻) Cheng Shu (Wang Yuan's wife)1.4b
憶秦娥 : 又(其二) Yi Qin e : You (qi er)詞 ci 汪淵 Wang Yuan1.4b
(憶秦娥:又(其二)注) (Yi Qin e: You (qi er) zhu)文﹕案語 Wen: An yu 程淑(汪淵妻) Cheng Shu (Wang Yuan's wife)1.4b
憶秦娥 : 又(其三) Yi Qin e : You (qi san)詞 ci 汪淵 Wang Yuan1.4b
(憶秦娥:又(其三)注) (Yi Qin e: You (qi san) zhu)文﹕案語 Wen: An yu 程淑(汪淵妻) Cheng Shu (Wang Yuan's wife)1.5a
憶秦娥 : 又(其四) Yi Qin e : You (qi si)詞 ci 汪淵 Wang Yuan1.5a
(憶秦娥:又(其四)注) (Yi Qin E: You (qi si) zhu)文﹕案語 Wen: An yu 程淑(汪淵妻) Cheng Shu (Wang Yuan's wife)1.5a
憶秦娥 : 又(其五):柳 Yi Qin e : You (qi wu): Liu 詞 ci 汪淵 Wang Yuan1.5a
(憶秦娥:又(其五)柳注) (Yi Qin e: You (qi wu) Liu zhu)文﹕案語 Wen: An yu 程淑 Cheng Shu1.5a
憶秦娥 : 又(其六):仝前 Yi Qin E : You (qi liu): Tong qian 詞 ci 汪淵 Wang Yuan1.5b
585 items (Page 1 of 12)<< | < | > | >> New Search