Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

穗惟淚草:一卷(清佟佳氏撰)。清(1770-1911)刻本
Sui wei lei cao: 1 juan (by Tongjia shi, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian 封面
襯頁 Chen ye 襯頁
哭夫詩 并序(一百七十首) Ku fu shi bing xu (yi bai qi shi shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句佟佳氏 Tongjia shi淚草.1a
3 items (Page 1 of 1)New Search